Bases del Programa

Inscripcions

 • Tot el procés d’inscripció és online a través de la pàgina web https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través del correu electrònic.

 • Dins del formulari d’autorització del pare, mare o tutor/a legal, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, per exemple, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.
  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, matemàtiques, informàtica o economia.
  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

 • La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019.

Veure les Preguntes freqüents, si teniu dubtes.

 

Cost del programa

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

  • 50 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la ciència.

  • 150 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Ciències de la Terra, Nutrició, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies.

  • 180 euros, per a la participació als cursos de Física i Medicina de Bojos per la ciència.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.

 • Qualsevol dubte respecte al pagament, podeu contactar amb nosaltres.

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

 

Documents