El curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic). Aquesta iniciativa sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la bio

El curs de Biomedicina del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’IRB Barcelona dirigit als estudiants de 1r curs de Batxillerat que desitgin explorar alguns dels descobriments fascinants que s'estan fent actualment en les ciències de la vida.

El curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona dirigit a l'alumnat de 1r curs de Batxillerat interessat en descobrir el camp de la Bioquímica, la seva importància i aplicació a la nostra societat.

El curs d'Economia del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) que compta amb el suport i la col·laboració del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra adreçat a estudiants de 1r i 2n curs de Batxillerat que desitgin aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar algu

El curs de Física del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

El curs de Matemàtiques del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) d'un any de durada dirigit als estudiants de 1r curs de Batxillerat de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia amb especial interès i talent per les matemàtiq

El curs de Natura del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat interessats en l’estudi i la conservació de la natura i en aproximar-s’hi des d’una òptica i amb una metodologia científica.

El curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb vocació científica i tecnològica.

El curs de Química del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb especial interès i talent per la química. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves, a part de potenciar el seu entusiasme per la química i la recerca.

El curs de Salut i alimentació del programa Bojos per la ciència està orientat a estudiants de Batxillerat amb vocació científica interessats en els estudis de medicina, infermeria, dietètica i nutrició, biologia, tecnologia dels aliments, psicologia, entre d’altres estudis vinculats a la salut. Aquesta iniciativa sorgeix de la confluència entre l’alimentació i la ciència, dos eixos clau i molt presents en la Fundació Catalunya La Pedrera. Amb aquestes accions es pretén fomentar les vocacions científiques, i promoure el coneixement i l’educació dels joves.