Bioenginyeria

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic). Aquesta iniciativa sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la bioenginyeria on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb la salut.

El curs s'impartirà del 20 de gener de 2018 al 20 d’octubre de 2018 a les instal·lacions de l’IBEC així com a d’altres centres col·laboradors com l’Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS) o el Campus Diagonal Besòs de la UPC.

Durant 21 sessions coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la bioenginyeria aplicada a la salut; l’alliberament de fàrmacs controlat, els biomaterials, les teràpies regeneratives i la medicina del futur, entre d’altres. A més els estudiants podran participar de tallers complementaris a la formació científica on es tractaran qüestions ètiques i es proporcionarà formació específica en l’entorn d’un laboratori de recerca.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • La Nanobiotecnologia 
 • Les teràpies regeneratives
 • La física de la vida
 • TIC per a la salut

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la salut tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 
 • Apropar la recerca als estudiants oferint-los la oportunitat de treballar en un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca i les malalties

 • Apropar els estudiants a la recerca: tant a la recerca bàsica, translacional i clínica en els diferents àmbits de la salut des d’un punt de vista teorico-pràctic, com a la recerca en bioenginyeria.
 • Entendre les implicacions que tenen totes les disciplines STEM en el desenvolupament de noves teràpies i dispositius de control.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la salut.

Entorn la bioenginyeria

 • Ser conscients sobre què implica el concepte de bioenginyeria i en la importància dels entorns multidisciplinars.
 • Entendre la importància de la recerca bàsica.
 • Acostar-se al futur de la medicina.

Entorn els mitjans de comunicació i l’esperit crític

 • Aprendre a presentar i comunicar els resultats de la recerca.
 • Aprendre a ser crítics amb les comunicacions entorn la salut que es publiquen als mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa) o xarxes socials i a contrastar la informació.

Web

Programa

Sessions introductòries

Mòdul 1 - La nanobiotecnologia

Mòdul 2 - TIC per a la salut

Mòdul 3 - La física de la vida

Mòdul 4 - Teràpies regeneratives

Sessions de síntesi

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès i talent especials en els camps relacionats amb les ciències de la vida.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 25 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

Els dies del curs estan per determinar. Seran en dissabte entre gener de 2018 i octubre de 2018. En breu penjarem les dates definitives.

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

20 de gener

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Introducció al món de la Bioenginyeria

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

27 de gener

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

La comunicació social de la ciència

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

3 de febrer

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Trencant les lleis de la física per veure més enllà del que és possible

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

10 de febrero

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Análisis de medicamentos y especias: introducción a las técnicas de cromatografía

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

17 de febrer

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Treballem la microfluídica

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

24 de febrer

Centre Esther Koplowitz, floor 1, ISGlobal

Barcelona

9.30h a 14h

Design of nanoparticles for the targeted delivery of compounds to the malaria parasite

Sessió teòrico- pràctica

ISGlobal -Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

3 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Spherical micromotors navigating in 3D Bioprinted matrices

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

10 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

¿Qué bacteria resiste a los antibióticos?

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

17 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Introducción a los organ-on-a-chip

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

7 d’abril

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el registro de señales biomédicas

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

14 d’abril

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Conceptos básicos de la olfacción artificial

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

21 d’abril

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Les forces cel·lulars

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

5 de maig

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

¿Como las células perciben el medio que las rodea? Mecanobiología y respuestas bioquímicas

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

19 de maig

Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic

Barcelona

9.30h a 14h

Biofísica i Bioenginyeria Pulmonar

Sessió teòrico- pràctica

Hospital Clínic de Barcelona, Facultat de Medicina

9 de juny

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Preparación de hidrogeles para bioimpresión 

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

16 de juny

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Sistemas Biomiméticos para Ingeniería Celular

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de   Catalunya (IBEC)

15 de setembre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Bioenginyeria neural: tècniques d’ahir i d’avui en l’estudi del sistema nerviós

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

29 de setembre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Fabricación de scaffolds para ingeniería de tejidos 

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

6 d’octubre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Plantejament de treballs finals

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

20 d’octubre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

9.30h a 14h

Presentació de treballs finals

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

 

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.