Bioquímica

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona dirigit a l'alumnat de 1r curs de Batxillerat interessat en descobrir el camp de la Bioquímica, la seva importància i aplicació a la nostra societat. A més, el professorat pot tutoritzar els treballs de recerca dels participants.

La Bioquímica és el camp de la ciència d’aquest segle XXI amb més impacte sobre la nostra vida. Ambdues estan canviant de forma espectacular en els últims anys degut a les aplicacions biotecnològiques que van des de la utilització de virus bacterians o de la microscòpia més avançada fins a les plantes transgèniques.

En aquest curs, l’alumnat podrà endinsar-se  en el coneixement teòric i pràctic de la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular i la biotecnologia. La part teòrica servirà d’introducció i preparació dels experiments que es treballaran i discutiran amb els joves científics del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (BBM) de la Universitat de Barcelona.

Les sessions teòriques i les activitats experimentals es realitzaran durant 18 dissabtes dins del curs acadèmic 2017-2018. El curs tractarà 10 temes científics sobre Bioquímica i Biotecnologia prou importants, d’actualitat i aplicabilitat al món que ens envolta.

Web

Programa

Es lliurarà a l’alumnat participant un dossier amb el resum de cada sessió teòrica i el guió complet de cada sessió pràctica així com la llibreta de laboratori (aquesta eina és imprescindible al laboratori). El curs, sessions teòriques i pràctiques, s’impartirà part en català i, com a mínim, una meitat en anglès. El material estarà en l’idioma en que es desenvolupi la sessió corresponent. Tot aquest material estarà a disposició de l’alumnat en el web del curs.

Sessions teòrico-pràctiques

 • Introducció al treball i seguretat al laboratori de Bioquímica.

 • Fermentacions (bones i dolentes) i llevats.

 • Proteïnes transportadores dels precursors de l’ADN.

 • Bioinformàtica i les seves aplicacions.

 • Ús d’animals experimentals en el laboratori d'investigació.

 • Mesures i aplicacions bioquímiques.

 • Plantes transgèniques.

 • Bioquímica a través d’Internet.

 • Microscòpia multidimensional.

 • Preparació i presentació pública d’un article científic.

Nombre d’hores de les sessions teòriques: 24 h (2 h x 12 sessions)

Nombre d’hores de les sessions pràctiques: 48 h (4 h x 12 sessions)

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès especial per a les ciències. Es valorarà especialment la motivació i l’interès per a les ciències, així com el talent, la curiositat i les aptituds.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

​Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

 • Carta de motivació.

 • Expedient acadèmic.

 • Les dues recomanacions confidencials del centre.

 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

En previsió de que la quantitat de sol•licituds presentades sigui força més gran que la de places disponibles (24), el procés de selecció seguirà:

 • Primera fase de selecció per currículum: dins d’aquesta primera selecció es farà una segona selecció valorant les cartes de recomanació del professorat i la carta de motivació dels sol•licitants.

 • Fase d'entrevistes personals: finalment, es seleccionaran entre 70 i 100 dels sol•licitants per fer-los una entrevista personal on, a més dels coneixements del seu propi nivell, l’alumnat haurà de demostrar un coneixement bàsic d’anglès. Les entrevistes tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017. D’entre aquests es seleccionaran els 24 participants. La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017. La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

Calendari del curs

El curs tindrà lloc durant 18 dissabtes de gener a juny del 2018 de 10 a 14 h.

El curs es farà als laboratoris del Departament de BBM de la UB a la Facultat de Biologia (Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1, Barcelona).

 Data

 Sessió

13/1/2018

 Pràctica 0: Josep M. Fernández

27/1/2018

 1a. sessió teòrica: Manel Bosch; Laia Bekius i Genís Calderer

3/2/2018

 2a. sessió teòrica: Josep Tarragó i Carles Foguet; Pol Torrent

17/2/2018

 1a. sessió pràctica  
 1. Multidimensional microscopy.
 2. Fermentacions i llevats. Cervesa. 
 3. SDS - PAGE
 4. A computational approach to biological questions.

24/2/2018

 2a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

10/3/2018

 3a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

17/3/2018

 4a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

7/4/2018

 Sessió d'articles: J. M. Fernández

14/4/2018

 3a. sessió teòrica: Júlia Carmona; Silvia Busquets

21/4/2018

 4a. sessió teórica: Maria Viñals i Erik Filter; Carlos Giménez

                               

5/5/2018

 5a. sessió pràctica
 5. GMO plants, a friend or a foe? 
 6. Animals experimentals. Cultius cel·lulars.
 7. Tècniques en Bioquímica, espectrofotometria.
 8. Bioquímica a través d’internet.

12/5/2018

 6a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

26/5/2018

 7a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

2/6/2018

 8a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

9/6/2018

 Sessió preparació de pósters: Josep M. Fernández                         

18/6/2018
22/6/2018

 Preparació dels pòsters i presentacions

 27/6/2018

 Presentació pública i acte de cloenda

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs hauran d'omplir el formulari web de sol·licitud. En el cas de que l'estudiant hagi canviat de centre aquest curs, suggerim que sol·licitin les cartes als antics professors.

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.