Economia

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs d'Economia del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) que compta amb el suport i la col·laboració del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra adreçat a estudiants de 1r i 2n curs de Batxillerat que desitgin aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar alguns dels fenòmens econòmics més importants.

El curs consisteix en una sèria de vuit sessions sobre diferents temes que formen part de l'objecte d'estudi de l'economia. Es posarà èmfasi en els mètodes estadístics i matemàtics aplicats a l'economia i, per tant, va especialment adreçat a alumnes que tenen una especial competència i interès en disciplines quantitatives.

Les diferents sessions seran impartides per investigadors i professors vinculats al CREI i al Departament d'Economia de la UPF. Les sessions es faran indistintament en anglès, català i castellà.

Web

Programa

Les sessions del curs es duran a terme durant vuit dissabtes al matí en el període comprès entre el 13 de Gener i el 17 de Març del 2018. Després de Setmana Santa hi haurà una sessió de clausura oberta als pares, amb un conferenciant convidat i lliurament de diplomes. Les dates concretes s'anunciaran més endavant.

Les sessions començaran a les 10:30 i duraran fins les 13:30, amb un descans de 30 minuts. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Temes i ponents 2017 (temes i ponents 2018 pendents de confirmar)

Globalització i l'Estat - Jaume Ventura

Forecasting in Economics - Barbara Rossi

The economics of cities - Giacomo Ponzetto

Macroeconomia y finanzas - Alberto Martin

The economics of hapiness - Jordi Quoidbach

Bubbles in the theory, lab, and field - Rosemarie Nagel

The economics of poverty and development - Alessandro Tarozzi

Economia i conflicte - Marta Reynal-Querol

Conferència de Clausura: "Emparellaments" - Andreu Mas-Colell

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat durant el curs 2017/2018, amb independència de l'itinerari que estiguis seguint.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès en l'àmbit de l'economia.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 35 estudiants seran seleccionats per a participar al curs d'Economia del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

Calendari

Les sessions començaran a les 10:30 i duraran fins les 13:30, amb un descans de 30 minuts. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Lloc: Auditori Mercè Rodoreda. Campus Ciutadella, 23.S05. Universitat Pompeu Fabra
 

Data

Sessió

20/01/2018

Forecasting in Economics - Barbara Rossi

27/01/2018

Sovereign Risk - Fernando Broner

03/02/2018

The Economics of Cities - Giacomo Ponzetto

10/02/2018

Speculative Bubbles - Alberto Martin

17/02/2018

Bubbles in the theory, lab and field - Rosemarie Nagel

24/02/2018

Economia i Conflicte - Marta Reynal

03/03/2018

Fluctuacions Econòmiques - Jordi Gali

10/03/2018

The Wind of Change: Globalisation and Economic Development - Luigi Pascali

20/03/2018

Acte de Clausura a La Pedrera

Repartir - Andreu Mas-Colell

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu per aquest curs és de dues (si el centre educatiu té tres o quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial d'un professor/a (millor si és de matemàtiques, física o economia).

  • La recomanació confidencial del director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament dels formularis de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit per a la sol·licitud del curs és el 5 de novembre de 2017.

 

Intruccions per a la sol·licitud

Els estudiants interessats en aquest curs, en coordinació amb un professor/a o tutor/a i director/a de l'escola, hauran d'omplir els formularis que es poden descarregar a la web del curs. A partir d'aqui, els estudiants sol·licitants hauran de seguir les intruccions següents:

1. Omple el Formulari 1.

2. Demana al teu pare, mare o representant legal que ompli el Formulari 2.

3. Demana a un professor/a o tutor/a (millor si és de matemàtiques, física o economia) que ompli el Formulari 3 i el lliuri al director/a del centre (en cap cas t’ha de donar el formulari a tu, ja que és confidencial).

4. Demana al director/a del centre on estàs cursant el batxillerat que ompli el Formulari 4, i lliura-li els Formularis 1 i 2 així com una fotocòpia de les teves notes de primer de batxillerat.

5. Demana al director/a del teu centre que faci arribar tota la documentació (formularis 1-4 + notes) abans del 23 d’octubre per correu postal o e-mail a:

Carolina Rojas
CREI
Ramon Trias Fargas, 25,27
08005 Barcelona

crojas@crei.cat

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 45 euros en concepte d’inscripció al curs d'Economia del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.