Economia

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs d'Economia del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) que compta amb el suport i la col·laboració del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra adreçat a estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb vocació científico-tècnica, interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic). Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix l’economia, on conflueixen disciplines diferents com matemàtiques i estadístiques, per a resoldre problemes relacionats amb alguns dels fenòmens econòmics més importants. Els estudiants tindran l'oportunitat de conèixer ben de prop la recerca en les principals àrees de la macroeconomia.

Durant 10 sessions teòriques i pràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la macroeconomia entre d’altres.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Globalització i desenvolupament econòmic

 • Mercats financers

 • Desigualtat de gènere

 • Política monetària

 • Geografia econòmica

 • Immigració

Les inscripcions al curs d'Economia del programa Bojos per la ciència estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 35 estudiants de 1r i 2n de batxillerat que participaran a la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 18 de gener 2020 al 21 de març 2020 a les instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra, campus Ciutadella. Les diferents sessions seran impartides per investigadors i professors vinculats al CREI i al Departament d'Economia de la UPF. Les sessions es faran indistintament en anglès, català i castellà.

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r i 2n de batxillerat de qualsevol modalitat durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes de les sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Calendari

Les sessions començaran a les 10.30h i duraran fins les 13.30h, amb un descans de 30 minuts, excepte la 1a sessió que començarà a les 10.00h. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Lloc: Auditori Mercè Rodoreda. Campus Ciutadella, 23.S05. Universitat Pompeu Fabra

Data

Sessió

18/01/2020

Jaume Ventura: "Globalització i l'Estat"

25/01/2020

Victoria Vanasco: "The Role of Information in Markets"

01/02/2020

José Apesteguia: "Behavioral Decision Making"

08/02/2020

Rosa Ferrer: "Gender Gaps among High-skill Professionals"

15/02/2020

Edouard Schaal: "Networks and Geography"

22/02/2020

Jordi Galí: "Fluctuacions Econòmiques"

29/02/2020

Giacomo Ponzetto: "The Economics of Cities"

07/03/2020

José Garcia-Montalvo: "Doing Economics in the Era of “Big data”

25/04/2020

Sessió online

Joan Monras: "Immigration and Host Economies"

02/05/2020

Sessió online

Luigi Pascali: "The Wind of Change: Globalisation and Economic Development"

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Acte de cloenda del curs. Conferència a càrrec d'Andreu Mas-Colell

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 50 euros en concepte d’inscripció al curs d'Economia del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.