Matemàtiques

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Matemàtiques del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) d'un any de durada dirigit als estudiants de 1r curs de Batxillerat de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia amb especial interès i talent per les matemàtiques. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per les matemàtiques. El projecte compta amb el suport i la col·laboració de la Facultat de Matemàtiques de la UB, el Departament de Matemàtiques de la UAB, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM).

El curs consta de 22 sessions, en dissabtes al matí, de gener a novembre de l’any natural 2018. Cada sessió consta de dues parts. Una primera dedicada a la presentació del tema (aprox. 1h) i la resta en format de taller, que també inclou un descans de 30 min. L’alumnat és el protagonista d’aquesta segona part perquè, de forma individual o col·laborativa, pensa, raona, crea, construeix i aplica matemàtiques amb el suport del professorat. 

Les sessions es realitzen en espais de les diferents universitats catalanes on s’imparteixen ensenyaments de graus relacionats amb les Matemàtiques. Aquesta situació permet a l’alumnat conèixer, in situ i de forma personalitzada, els centres que imparteixen estudis directament relacionats amb la matèria. 

Objectius específics

Els estudiants que tinguin la oportunitat de participar en el projecte:

 • Interpretaran la presència de les matemàtiques en la ciència i tecnologia actuals, i també en situacions properes de la vida quotidiana.
 • Practicaran el repte intel·lectual del pensament matemàtic abstracte i creatiu, que fascina a joves i grans, i que possiblement ja han conegut amb altres programes i concursos impulsats (Fem matemàtiques, Estalmat, Cangur, Problemes a l’esprint, Marató de problemes, Més matemàtiques, Anemx+matemàtiques,...).
 • Treballaran amb professors de matemàtiques de batxillerat i de la universitat, que si és el cas, també els podran tutoritzar el treball de recerca de batxillerat.
 • Tindran una visió més clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les matemàtiques, però també els ajudarà per seguir estudis de ciències, d'enginyeria, d'economia o d’altres en els que les matemàtiques tenen un paper rellevant.

Web

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat per les matemàtiques que ens envolten i les seves aplicacions

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 25 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

Les sessions d’aquesta edició de Bojos per les Matemàtiques es desenvoluparan els dissabtes que es concreten en la graella següent en horari de 10:00 a 14:00 i en les seus que s’especifiquen en cada cas:

Data

Lloc

Dissabte, 13 de gener de 2018

FME de la UPC (Pau Gargallo, 5, 08028 Barcelona)   Com arribar-hi

Dissabte, 20 de gener de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 27 de gener de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 3 de febrer de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 10 de febrer de 2018

CARNESTOLTES (No hi ha sessió)

Dissabte, 17 de febrer de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 24 de febrer de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 3 de març de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 10 de març de 2018

FME de la UPC

Dissabte, 17 de març de 2018

CRM (Facultat de Ciències de la UAB). Auditori (Campus UAB Edifici C, 08193 Bellaterra, Barcelona )  Com arribar-hi

Dissabtes, 24 i 31  de març de 2018

VACANCES DE SETMANA SANTA

Dissabte, 7 d’abril de 2018

Facultat de Matemàtiques  (FM) de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007, Barcelona)  Com arribar-hi

Dissabte, 14 d’abril de 2018

FM de la UB

Dissabte, 21 d'abril de 2018

FM de la UB

Dissabte, 28 d'abril de 2018

PONT DE L'1 DE MAIG (No hi ha sessió)

Dissabte, 5 de maig de 2018

FM de la UB

Dissabte, 12 de maig de 2018

FM de la UB

Dissabte, 19 de maig de 2018

SEGONA PASCUA (No hi ha sessió)

Dissabte, 29 de setembre de 2018

Facultat de Ciències de la UAB Com arribar-hi

Dissabte, 6 d’octubre de 2018

Facultat de Ciències de la UAB

Dissabte, 13 d’octubre de 2018

PONT DEL PILAR (No hi ha sessió)

Dissabte, 20 d’octubre de 2018

Facultat de Ciències de la UAB

Dissabte, 27 d’octubre de 2018

PONT DE TOTS SANTS (No hi ha sessió)

Dissabte, 3 de novembre 2018

Facultat de Ciències de la UAB

Dissabte, 10 de novembre de 2018

Facultat de Ciències de la UAB

Dissabte, 17 de novembre de 2018

Facultat de Ciències de la UAB

Dissabte, 24 de novembre de 2018

SESSIÓ DE CLOENDA
Instituts d'Estudis Catalans (IEC) Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona  Com arribar-hi

 

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • El dia 28 d’octubre es realitzarà una prova escrita a partir de la qual es preseleccionaran 40 candidats. Els alumnes inscrits després del dia de la prova seran convocats personalment per realitzar la prova un altre dia. 

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Matemàtiques del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.