Natura

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Natura del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat interessats en l’estudi i la conservació de la natura i en aproximar-s’hi des d’una òptica i amb una metodologia científica. Aquest curs té l'objectiu de promoure el coneixement del medi natural i de les tècniques d’estudi més actuals i entrar amb contacte amb els principals investigadors en la matèria. El projecte compta amb el suport i la col·laboració de diverses institucions científiques d'arreu de Catalunya així com de MónNatura Delta de l’Ebre i de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà.

El curs se centrarà en l’estudi del medi físic (climatologia, geologia i hidrologia) i dels diferents tipus d’organismes (fauna i flora) i sistemes (continentals, terrestres i aquàtics, i marins), en l’aplicació de les principals eines per a la gestió i la conservació de la natura i en la utilització de les tècniques de comunicació i de participació per transmetre al conjunt de la societat aquests coneixements.

Es combinaran les sessions teòriques amb la visita a laboratoris i centres de recerca de diverses institucions d'arreu de Catalunya i amb sortides de camp centrades en l’observació del medi natural i en el coneixement sobre el terreny dels principals projectes de recerca que hi tenen lloc.

En determinats casos, també es preveu que hi puguin participar estudiants de 2n de Batxillerat.

Web

Programa

Sessions

 • Sessió 1. El medi físic en el qual es desenvolupa la vida (ICTA/Departament de Geologia-UAB).

 • Sessió 2. El medi físic en el qual es desenvolupa la vida (Institut Català de Paleontologia. Sabadell, el Vallès Occidental).

 • Sessió 3. Descobrint la biodiversitat mediterrània: el plàncton i el bentos (cala de Sant Francesc, Blanes, la Selva).

 • Sortida 1. Delta de l’Ebre (el Montsià). Visita a Mónnatura Delta (el Montsià). Introducció al medi i observació i cens d’aus aquàtiques. A càrrec d’educadors de Mónnatura Delta.

 • Sessió 4. Els invertebrats (Parc Natural de la Serra de Collserola. El Vallès Occidental).

 • Sessió 5. La vida als rius (la Tordera, Hostalric, la Selva).

 • Sessió 6. La conservació ex situ i la reintroducció d’espècies. (Jardí Botànic Marimurtra. Blanes, la Selva).

 • Sortida 2. Muntanya d’Alinyà (l’Alt Urgell). Reintroducció del voltor negre. Visita a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà. A càrrec de tècnics de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà.

 • Sessió 7. La gestió dels espais naturals (Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Baix Llobregat).

 • Sessió 8. L’estudi i la protecció de la natura (ICTA-UAB).

Organització:

 • Totes les sessions tindran lloc de 10 a 14 h; les sortides tindran una durada de tot el dia.

 • Abans de cada activitat es comunicarà el punt i l’hora de trobada.

 • En alguns casos l’ICTA posarà el mitjà de transport, en altres l’alumne hi haurà d’anar pel seu compte.

 • Per qualsevol dubte es pot contactar amb l’ICTA a través de l’adreça electrònica suport.direccio.icta@uab.cat.

 • Coordinadors del programa: Jordina Belmonte i Josep Germain.

 • Els alumnes que decideixin fer el treball de recerca de batxillerat sobre un dels temes tractats en el programa Bojos per la Natura, podran comptar com a tutor d’aquest treball amb algun dels professors del curs o dels investigadors de l’ICTA.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018. En determinats casos, també es preveu que hi puguin participar estudiants de 2n de Batxillerat.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès en l’estudi i la conservació de la natura i en aproximar-s’hi des d’una òptica i amb una metodologia científica.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 27 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

Calendari 2018 pendent d'actualitzar

Dates

Títol sessió

Lloc

3 de febrer 2017

Sessió 1. El medi físic en el qual es desenvolupa la vida

ICTA/Departament de Geologia-UAB

3 de març 2017

Sessió 2. El medi físic en el qual es desenvolupa la vida

Institut Català de Paleontologia. Sabadell, el Vallès Occidental

7 d’abril 2017

Sessió 3. Flora i vegetació

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Bages

21 d’abril 2017

Sessió 4.Espècies invasores. La conservació ex situ i la reintroducció d’espècies

Jardí Botànic Marimurtra, Blanes, la Selva

5 de maig 2017

Sessió 5. Els invertebrats

Parc Natural de la Serra de Collserola. El Vallès Occidental

2 de juny 2017

Sessió 6. La vida als rius

La Tordera, Hostalric, la Selva.

8 de setembre 2017

Sessió 7. Descobrint la biodiversitat mediterrània: el plàncton i el bentos

Cala de Sant Francesc, Blanes, la Selva

22 de setembre 2017

Sortida 1. Muntanya d’Alinyà (l’Alt Urgell)

Espai Natura Muntanya d’Alinyà

20 d’octubre 2017

Sortida 2. Delta de l’Ebre

El Montsià

10 de novembre 2017

Sessió 8. L’estudi i la protecció de la natura

ICTA-UAB

 

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

Passos a seguir:

 1. Com a pas previ, els pares o tutors legals de l’alumne hauran d’emplenar el formulari d'alta que l'autoritza a participar en el procés de selecció. Un cop lliurat aquest formulari, i dins el termini màxim de 24 hores, es rebrà un correu electrònic amb el codi que identifica a cada candidat i que caldrà utilitzar en la tramesa de la resta de documentació.

 2. Quan s'hagi rebut el correu electrònic amb el codi, els alumnes interessats a participar en aquest curs hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud amb les seves dades bàsiques, que s’utilitzaran en el procés de selecció.

 3. Se citarà als alumnes seleccionats per fer una entrevista presencial per valorar les aptituds i interès que mostren de cara a la realització del curs.

 4. Als alumnes acceptats a participar en el curs, se’ls demanarà que signin un document de matriculació i de compromís a assistir a totes les sessions corroborat pels seus pares o tutors legals.

Per a més informació sobre el procés d'inscripció pots consultar la web del curs.

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Natura del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.