Noves tecnologies

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb vocació científica i tecnològica.

L'objectiu d'aquest curs és promoure l'esperit tecnològic i innovador entre alumnes de batxillerat, que els permetrà entrar en contacte amb els avenços tecnològics en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i que els ajudi a veure de primera mà quin és el treball que realitza un enginyer en sectors com els de Desenvolupament i Programació Web, Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils, La Robòtica al Servei de les persones, les Tecnologies d'Internet i Ciberseguretat i els Videojocs; àrees d'activitat amb un gran desenvolupament en els pròxims anys i amb un dèficit de professionals en tot Europa.

S'impartiran classes de 5 àrees diferents però amb un fil comú com són les Noves Tecnologies. Un dels resultats esperats d'aquests cursos és incrementar la vocació, motivació tecnològica i innovadora entre els joves estudiants, que doni resposta a la necessitat actual d'enginyers en les TIC, i que paral·lelament desperti el màxim l'esperit emprenedor d'aquets estudiants.

El curs s'adreça a alumnes de primer de batxillerat que tinguin interès i talent especials en el món de les noves tecnologies, en concret de les TIC.

Web

Programa

Aquest es desenvoluparà a partir de 18 sessions distribuïdes en 4 àrees tecnològiques. Totes les sessions tindran una part teòrica on s’explicarà el contingut del dia i posteriorment, es realitzarà la part pràctica amb la participació dels alumnes, en els laboratoris de la Universitat.

1. Desenvolupament i programació web

Els alumnes dissenyaran la seva pròpia pàgina web, utilitzant programes de disseny que els permeti fer-se una idea de quin serà el resultat final de l’activitat. Un cop finalitzada la simulació, aprendran a crear la pàgina web des de zero i li donaran forma, tot utilitzant eines i llenguatges de programació actuals. Finalment, quan tinguin acabada la pàgina web, la mostraran al món, fent-la pública i aprendran a descobrir quin èxit té, quanta gent hi accedeix i com promoure-la.

2. Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Desenvolupament de senzilles aplicacions per mòbils amb eines gratuïtes. Coneixements de Apple i la base dels seus dispositius mòbils iPhone, iPad i iPod, i el seu sistema operatiu iOS. També s'aprendrà a utilitzar eines de disseny gràfic per donar forma a les idees dels alumnes i dissenyar una aplicació; i es veurà quin aspecte presenta el disseny en el simulador del iPhone.

A la finalització del disseny, l'alumne aprendrà les estructures bàsiques de programació per tal que els botons, les imatges i d'altres elements gràfics facin allò que ell vol, i faran funcionar l'aplicació dissenyada. Per finalitzar, instal·laran i podran provar l'aplicació desenvolupada en un iPhone o iPad veient el resultat final.

3. La Robòtica al Servei de les Persones

Després de l'establiment de la Robòtica Industrial en les nostres indústries, la Robòtica de Serveis està entrant en el nostre dia a dia, ja sigui com a robots aspiradora, robots de telepresència, vehicles no tripulats autònoms que reparteixen productes en un magatzem, robots submarins etc. En el Taller de Robòtica s'utilitzaran de base els Robots de LEGO MINDSTORM per muntar, programar i utilitzar robots de serveis de diferent tipus.

Els tipus de Robots que muntaran seran:

 • Robot de Telepresència

 • Robot Mascota

 • Robot Submarí

 • Robot de Navegació Autònoma amb l’aplicació de robot aspiradora

4. Tecnologies d'Internet i Ciberseguretat: 

Conèixer quina és la tecnologia que fa possible la Internet actual, el funcionament de les xarxes, i aprendre com treballen els Hackers, per a que els alumnes prenguin mesures oportunes per la seva pròpia seguretat i conscienciar als alumnes del perill que suposa l’ús indegut de les noves tecnologies.

Aquestes sessions tenen com a objectiu ensenyar als joves alumnes a estar alerta i a ser crítics, a ser capaços de desenvolupar habilitats de recerca per internet, despertar la seva curiositat i a saber utilitzar Internet de forma constructiva.

5. Com es crea un Videojoc

Conèixer quina és la tecnologia, les eines i el procés que fa possible la creació d’un videojoc. En aquestes quatre sessions es veurà el procés complert de la creació d’un videojoc, des de la idea fins al seu desenvolupament final.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès especial pel món de les noves tecnologies, en concret de les TIC. Es valorarà especialment la motivació i l’interès per a les ciències, així com el talent, la curiositat i les aptituds.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

Els alumnes interessats hauran d’emplenar un formulari online de sol·licitud amb les seves dades bàsiques, que s’utilitzaran per la preselecció.

El procés de selecció dels alumnes serà en funció de:

 • Dades del formulari.

 • Estudi de l’expedient acadèmic del dos últims anys de la ESO (3r i 4rt any).

 • Carta de recomanació de dos professors.

 • Les trobareu en el procés d’inscripció online i hauran de ser enviades per e-mail pels propis professors tal com està indicat en aquestes a la direcció nsmembreno@salleurl.edu. Les cartes que siguin enviades pels mateixos interessats no seran vàlides.

 • Carta de motivació per part de l’alumne explicant per què es vol apuntar al programa  i on pot indicar altres experiències que ha tingut relacionades amb les tecnologies (màxim una plana d’unes 500 paraules).

 • Nivell d’anglès (en el cas de que tinguin els participants algun tipus de certificat).

 • Fotografia de Carnet

En primer lloc, es farà l’estudi dels alumnes preseleccionats i se’ls citarà per fer una entrevista presencial (entre el 24 d’octubre i el 12 de novembre de 2017) per valorar les aptituds i interès que mostren de cara a la realització del curs. La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017. Als seleccionats se’ls demanarà signar un document de matriculació al curs i que els seus pares/tutors legals signin una carta de compromís d’assistir a totes les sessions.

Un total de 25 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència.

Calendari del curs

Calendari 2018

1r Trimestre

Desenvolupament i Programació Web: 20 gener, 27 gener, 17 febrer, 24 febrer

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils: 10 març, 17 març, 14 abril

2n Trimestre

Com es crea un Videojoc: 5 maig, 12 maig, 26 maig y 9 juny

3r Trimestre

La Robòtica al Servei de les Persones: 29 setembre, 6 octubre, 20 octubre, 27 octubre

4t Trimestre

Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat: 10 novembre, 17 novembre y 1 desembre

Cloenda: 1 desembre 2018

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció a la pàgina web del curs.

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.