Noves tecnologies

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica i tecnològica que tinguin interès i talent especials en el món de les noves tecnologies, en concret de les TIC.

L'objectiu d'aquest curs és promoure l'esperit tecnològic i innovador entre alumnes de 1r batxillerat, que els permetrà entrar en contacte amb els avenços tecnològics en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i que els ajudi a veure de primera mà quin és el treball que realitza un enginyer en sectors com els de Desenvolupament i Programació Web, Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils, La Robòtica al Servei de les persones, les Tecnologies d'Internet i Ciberseguretat i els Videojocs; àrees d'activitat amb un gran desenvolupament en els pròxims anys i amb un dèficit de professionals en tot Europa.

S'impartiran classes de 5 àrees diferents però amb un fil comú com són les Noves Tecnologies. Un dels resultats esperats d'aquests cursos és incrementar la vocació, motivació tecnològica i innovadora entre els joves estudiants, que doni resposta a la necessitat actual d'enginyers en les TIC, i que paral·lelament desperti el màxim l'esperit emprenedor d'aquets estudiants.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 18 gener al 28 novembre 2020 a les instal·lacions de La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull.

Les inscripcions al curs de Bojos per les noves tecnologies estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 25 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 7a edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Desenvolupament i Programació Web

 • Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

 • La Robòtica al servei de les persones

 • Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

 • Com es crea un videojoc

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món dels avenços i noves tecnologies en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 
 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca. A La Salle R&D apostem per donar a les nostres àrees de recerca un enfocament clarament interdisciplinari i molt pràctic mitjançant el desenvolupament de tecnologies d’avantguarda.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb:
  • TECNOLOGIES D’INTERNET I D'EMMAGATZEMATGE: Dissenyem xarxes de nova generació per a la Internet del futur, el Fog Computing i la Internet of Things. Són conceptes que permeten la implantació de noves arquitectures de comunicació personalitzades i basades en el cloud híbrid amb ciberseguretat així com en sistemes d’emmagatzematge altament escalables.
  • TECNOLOGIES MÈDIA: Investiguem per aconseguir la interacció natural i sense fissures entre els éssers humans, les màquines i el seu entorn, tenint en compte aspectes com l’acústica i el processament de les senyals. A més, estudiem com millorar les experiències d’usuari a través de la gamificació.
  • ROBÒTICA, COMUNICACIONS I ANÀLISI DE DADES: Desenvolupem projectes de recerca dins l’àrea de la robòtica social orientada a l’educació i la teràpia. Treballem el disseny electrònic de sistemes de comunicació a llarga distancia d’acord amb la regulació electromagnètica i realitzem l’anàlisi de dades a partir de la informació recollida per aquests sistemes.
 

Programa

Aquest curs es desenvoluparà durant 18 sessions distribuïdes en 5 àrees tecnològiques. Totes les sessions tindran una part teòrica on s’explicarà el contingut del dia i posteriorment, es realitzarà la part pràctica amb la participació dels alumnes, en els laboratoris de la Universitat. Les sessions seran en dissabte de 9.30h a 13.30h.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Curs 2020

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

18 de gener

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

 • Inauguració Bojos per les Noves Tecnologies

 • Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

25 de gener

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

8 de febrer

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

15 de febrer

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

7 de març

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

19 de setembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

 • 9.30h a 13.30h

 • 14.30 a 18.30h

 • La Robòtica al Servei de les Persones

 • Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

3 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

 • 9.30h a 13.30h

 • 14.30 a 18.30h

 • La Robòtica al Servei de les Persones

 • Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

17 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

 • 9.30h a 13.30h

 • 14.30 a 18.30h

 • La Robòtica al Servei de les Persones

 • Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

24 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

 • 9.30h a 13.30h

 • 14.30 a 18.30h

 • La Robòtica al Servei de les Persones

 • Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

7 de novembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

14 de novembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

28 de novembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

9.30h a 13.30h

 • Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

 • Acte de Cloenda del curs

Sessió teòrico- pràctica i acte de cloenda

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Noves Tecnologies del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.