Química

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Química del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) orientat a estudiants de 1r curs de Batxillerat amb especial interès i talent per la química. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves, a part de potenciar el seu entusiasme per la química i la recerca.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques, que es duran a terme durant 13 dissabtes de l'any 2018. El curs tractarà 12 temes de química diferents, incloent les principals reaccions químiques, presentats pels estudiants de doctorat i postdoctorats ICIQ. A part, en cada sessió vindrà un investigador principal del centre a donar una xerrada d'una hora.

Cada sessió es dividirà en quatre parts:

 • Xerrada teòrica sobre un tema específic

 • Seminari impartit per un investigador principal del centre

 • Pràctiques relacionades en una tècnica de caracterització

 • Visualització pràctica mitjançant experiments químics

Es reforçarà molt la idea d’introduir als alumnes rutines i mètodes científics d’investigació bàsica. Per a assolir-ho es permetrà als alumnes que es qüestionin les seves idees, les contrastin i que avancin cap a conceptes i esquemes més elaborats a través de diversos experiments químics que ells hauran de dissenyar i portar a terme. 

S’alternaran equitativament el català i l’anglès, així que és obligatori tenir bon coneixement d'anglès.

Objectius específics

Els estudiants que tinguin la oportunitat de participar en el curs:

 • Experimentaran el mètode científic en primera persona en un centre de recerca internacional

 • Milloraran el seu coneixement de la teoria i les tècniques científiques en el camp de la química

 • Treballaran amb joves científics professionals que els assessoraran i guiaran durant el procés

 • Tindran una visió clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les ciències químiques

 • En les últimes sessions, desenvoluparan un projecte de "Fotosíntesi artificial"

Web

Programa

Divendres 19 de gener

17h-20h: Benvinguda a càrrec del Prof. Miquel Pericàs, director del centre

Introducció i visita a les instal·lacions (Dra. Laia Pellejà)

 

Dissabte 27 de gener

9:30h-10h. Teoria: EL pH (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: Ensamblatge molecular (Prof. Pau Ballester, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització: Difracció de raigs X (Dr. Jordi Benet, X-Ray Diffraction Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14.30h-16.15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Bones pràctiques al laboratori

 • L’arc de Sant Martí de la col llombarda, la ponsètia i la llet

 • Taques de tinta que desapareixen

 • pH dels medicaments

 • Sorpreses de la fenolftaleïna

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Boyle, Antoine Lavoisier i Alessandro Volta)

 

Dissabte 10 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Quiralitat i lligands per a catàlisi (Prof. Anton Vidal, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions catalítiques i d’àcid-base (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia en columna i combiflash (Dra. Marta Giménez, Chemical Reactions Technologies Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • El geni del gerro

 • Pasta de dents per a elefants

 • Volcà en erupció

 • Color de les verdures

 • Ou dur sense bullir

 • Acidesa del vinagre

16.15-16.30h: Història de la Química (John Dalton, Amedeu Avogadro i Louis Joseph GayLussac)

 

Dissabte 17 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Teoria: Reaccions redox (Dra. Laia Pellejà)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia HPLC (Simona Curreli, Cromatography, Thermal Analysis and Electrochemistry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Transformar monedes de coure en “or i plata”

 • Transformar “vi en aigua”

 • Tinta invisible

 • Pot de colors

 • El cambrer químic

 • Ja no cou

 • Pistes que desapareixen

 • Un complex activat visible

16.15-16.30h: Història de la Química (Jöns Jakob Berzelius, Louis Pasteur i Dmitri Mendeleev)

 

Dissabte 10 de març

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Angel Mudarra (estudiant de doctorat)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Teoria:  Reaccions de precipitació, fluïds no newtonians i exercicis redox (Dra. Laia Pellejà)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Creant estalagmites

 • Transformem les bombolles amb pols

 • Arenes movedisses

 • Quina pastilla tenim?

 • Em pugen els colors

 • Els pigments dels vegetals

 • El poderós salfumant

16h-16.30h: Història de la Química (Ludwig Boltzmann, Svante Arrhenius i Walther Nernst)

 

Dissabte 21 d'abril

9:30h-10h. Presentacions per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Premis Nobel (Dra. Mónica Pérez, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12:30h. Teoria: Reaccions de deshidratació i de saponificació (Dra. Laia Pellejà)

12:30-13h. Història de la Química (Marie Sklodowska-Curie, Ernest Rutherford i Albert Einstein)

13h-14h: Dinar de carmanyola

14h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cuc de sucre

 • Ou ferrat sense foc

 • Molt més que aigua

 • Elaboració de sabó

 • Jugant al CSI

 

Dissabte 26 de maig

9:30h-11h. Presentació per part dels estudiants

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Presentació per part dels estudiants

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: PPresentació per part dels estudiants

 

Dissabte 9 de juny

9:30h-10h. Teoria: Densitat, miscibilitat i tensió superficial (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: L'espectacularitat de la química (Dr. Fernando Gomollón-Bel)

11h-11:30h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Espectrometria de masses (Dra. Noemí Cabello, High Resolution Mass Spectrometry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Làmpada de lava

 • Art abstracte amb llet

 • Juguem a cartes

 • Cursa de panses

16.15-16.30h: Història de la Química (Irving Langmuir, Niels Bohr i Linus Pauling)

 

Dissabte 6 d’octubre

9:30h-10h. Test d’adquisició de coneixements

10h-11h. Seminari: Una reacció de polimerització (Prof. Alexandr Shafir, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions de polimerització (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Cromatografia de capa fina (Dra. Gisela Colet, responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cervesa de poliuretà

 • Pilota saltarina

 • La pedra rosa

 • El plàstic desapareix

 • Un sifó sense càmera

 • Fabricació de niló, de raió i de goma de polisulfur  

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Burns Woodward, Rudolph A. Marcus i Peter Atkins)

 

Dissabte 20 d’octubre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11:30h. Seminari: Fotosíntesi artificial (Dr. Alvaro Virga, postdoc)

11:30h-12h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Espectroscòpia IR (Dr. Fernando Bozoglian, Spectroscopy and Reaction Kinetics Unit technician)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació electrodes pel projecte de fotosíntesi artificial

 

Dissabte 3 de novembre

9:30h-13:30h. Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació dissolucions

 • Electrodeposicions

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Hidròlisi de l'aigua

 

Dissabte 17 de novembre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Reaccions en continu (Prof. Miquel À. Pericàs, director)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Preparació presentació final.

 

Dissabte 15 de desembre

10h. Presentació final per part dels estudiants oberta al públic

11h. Entrega de diplomes

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar interès especial per la química i la investigació

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 21 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Química del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

El curs es farà de gener a desembre de 2018, 9:30h-16:30h a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona.

 • Divendres, 19 de gener de 2018  (17h-20h)

 • Dissabte, 27 de gener de 2018

 • Dissabte, 10 de febrer de 2018

 • Dissabte, 17 de febrer de 2018

 • Dissabte, 10 de març de 2018

 • Dissabte, 21 d'abril de 2018

 • Dissabte, 26 de maig de 2018

 • Dissabte, 9 de juny de 2018

 • Dissabte, 6 d'octubre de 2018

 • Dissabte, 20 d’octubre de 2018

 • Dissabte, 3 de novembre de 2018

 • Dissabte, 17 de novembre de 2018

 • Dissabte, 1 de desembre de 2018

Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir al curs durant tot l'any.

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció a la web del curs.

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Química del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.