El fenomen trivial no existeix

Dia: Dissabte 26 de setembre de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Grup d'Òptica. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La diferència fonamental entre la física i altres ciències com la biologia o la sociologia és que la primera s’ocupa de fenòmens més senzills, més bàsics, més elementals; és a dir, més fàcils. Aquesta senzillesa dels fenòmens és el que permet trobar-ne explicacions robustes i, alhora, deduir-ne les lleis i establir les teories de la física. Ara bé, entre els fenòmens de la física no n’hi cap de trivial si ens hi fixem amb detall i en aquest seminari ho podrem comprovar amb alguns fenòmens òptics, que “a priori” semblen molt trivials. L’objectiu és fer-ne l’observació i justificar-ne l’explicació. Exemples d’aquests fenòmens serien: La rateta del Sol i la càmera fosca, l’arc de Sant Martí, la refracció en superfícies planes, el color dels objectes i la foscor de les taques o els materials birefringents.

 

<Tornar al Programa