Nanoelectrònica

Dia: Dissabte 19 de setembre de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Aquesta sessió té com a objectiu mostrar les etapes de la fabricació i medició dels nanodispositius i explicar la connexió entre les seves propietats elèctriques i les seves aplicacions en la electrònica. Per això explicarem els desafiaments de l’electrònica moderna i els connectarem amb les tecnologies de fabricació i medició en els nostres laboratoris, explicant com utilitzem les nostres mesures per a discernir entre els possibles materials que, en un futur, es podrien convertir en la base de noves tecnologies.

La pràctica té dos components:

  1. Sessió experimental: Com fabricar i mesurar els nanodispositius.

  2. Sessió teòrica: Com modelar la resposta elèctrica d’aquests materials i observarcom el comportament d’aquests canvia d’acord a la seva dimensió, en passar de macro a nano.

 

<Tornar al Programa