Perfil dels candidats/es

  • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.
  • En el cas del curs de Ciències de la Terra alumnat de 1r de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
  • En el cas del curs d’Economia alumnat de 1r i 2n de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
  • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
  • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
  • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.
  • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.
  • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període, ni haver estat participant del programa Campus Natura o Joves i Ciència.

Veure les Preguntes freqüents, si teniu dubtes.