Procés de selecció

 • Tot el procés d’inscripció és online a través de la pàgina web https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través del correu electrònic.

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació, perquè s'ha escollit el curs o cursos, personal experience (en anglès) i aficions.

  • Expedient acadèmic dels últims dos cursos.

  • Dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • Motivació i ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Atenció! En el cas del curs de Matemàtiques la preselecció es farà també a través d'una prova escrita que tindrà lloc el dissabte 26 d'octubre a les 9.30h a la sala d'actes de la FME de la UPC (C/Pau Gargallo 5).

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.
 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.