Sessió 12 - Projecte PYROWIND: Estudi de l’impacte dels incendis en el clima global

Dia: Dissabte 13 de juny

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Antoni Rosell

Sessió a càrrec de: Núria Penalva, Maria Raja i Mélanie Wary

Idioma: Català i anglès

Els incendis en els boscos i les praderies del planeta tenen un evident impacte local. Ara bé, el fum que es genera s’escampa per l’atmosfera del planeta, i la suma de les emissions de tots els incendis té un efecte sobre la temperatura i el règim de pluges global.

Després d’una introducció al tema, els estudiants podran treballar en tècniques diverses per entendre l’abast global d’incendis de biomassa, emprant des de l’observació per satèl·lit, a models atmosfèrics, i anàlisi de registres paleoclimàtics. A banda, accedirem a la nostra estació de monitoratge a l’edifici de transport a llargues distàncies d’emissions d’incendis, i s’analitzaran algunes de les mostres obtingudes.

La sessió s’organitzarà en el context de dos projectes de recerca internacionals “PYROWIND" i "PALADYN” que tenen com a objectiu l’estudi de la dinàmica dels incendis i la circulació atmosfèrica a les zones tropicals del planeta.

 

<Tornar al Programa