Sessió 15 -  Immunologia i Laboratori CORE

Dia: Dissabte 5 d'octubre de 2019

Horari: 10 a 14h

Lloc: Vestíbul de l’Hospital Clínic

Coordinació de la sessió: Manel Juan i Josep Lluís Bedini

Sessió a càrrec de: Josep lluís Bedini, Nayra Rico i Bernardino González

Idioma: Català i castellà

IMMUNOLOGIA: El sistema immunitari pot ser emprat com una eina per a tractar malalties: de les infeccions al càncer. Les vacunes van ser la primera aproximació ja des del segle XVIII. Ara la teràpia cel·lular i gènica arriba com a opció per tractar el càncer. Els CARTs són “vehicles propis” (limfòcits T) modificats (se lis ha introduït un gen per expressar un receptor antitumoral) que han demostrat pot curar alguns pacients sense altres opcions de tractament.

LABORATORI CORE: Més del 70% de les decisions que prenen els metges clínics estan sustentades en dades del laboratori. Els darrers anys, els laboratoris han tingut una evolució tecnològica espectacular que ha permès que moltes de les proves que es sol·liciten es puguin fer de manera molt ràpida, eficient i automatitzada. En aquest sentit, el Laboratori Core de l’Hospital Clínic és referència mundial.