Sessió 15. Les seccions còniques: d'Apol·loni a la geometria projectiva

Dia: 23 de maig de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Martí Prats Soler, Laura Brustenga (Departament de Matemàtiques, Àrea d’Anàlisi Matemàtica, UAB)

Farem una ullada a les demostracions gregues de les propietats bàsiques de les paràboles, el·lipses i hipèrboles. Comprovarem amb el Geogebra les propietats de la paràbola, el·lipse i hipèrbola. Acabarem amb alguna aplicació d'Steiner amb el Geogebra.

 

<Tornar al Programa