Sessió 16. Big Data

Dia: 5 d'octubre de 2019

Horari: 10h a 14h

Lloc: UPF

Idioma: Català