Sessió 4. Mètodes numèrics per a la resolució de problemes en ciència i tecnologia

Dia: 8 de febrer de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC).

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Jaume Soler Villanueva (Matemàtica Aplicada II, UPC)

Moltes de les aplicacions de les matemàtiques a la ciència i la tecnologia passen pels mètodes numèrics, des del càlcul d'estructures fins la programació dels motors de cerca per internet o el tractament digital del senyal.

La necessitat dels mètodes numèrics està, dissortadament, mal representada en els currículums de batxillerat, i no és certa la idea estereotipada que abans de parlar de mètodes numèrics cal saber moltes matemàtiques (bé hi ha assignatures de càlcul numèric a primer curs dels graus).

En aquest taller es pretén donar una idea tant de la necessitat dels mètodes numèrics en general com del funcionament d'alguns mètodes elementals, en problemes absolutament reals.

 

<Tornar al Programa