Sessió 5 - Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils

Dia: Dissabte 14 de març

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Laura Talens

Sessió a càrrec de: Laura Talens i Xavier Gabarrell

Idioma: Català i castellà

En aquesta sessió es continuarà els treballs iniciats en la sessió 3 del mateix mòdul on es posarà en valor la importància dels recursos i els materials en els aparells eléctrics i electrònics, i de com aplicant principis d’economia circular podem afavorir la recuperació d'aquestos materials. 

A la sessió 5, s’explicarà els materials que contenen els dispositius que es van desmuntar a la sessió 3, on els trobem a la taula periòdica del elements, la procedència d'alguns d'aquestos materials i el seu impacte ambiental, qui i on s’ha produït, i com es recuperen actualment. En aquesta sessió farem una introducció a la base de dades DoSE, i com pot utilitzar-se per modelitzar plaques de circuit imprés de dispositius elèctrics i electrònics per tal de poder analitzar d'una forma més completa l'impacte ambiental de productes elèctrics i electrònics. Durant la sessió s'analitzarà conjuntament els materials valuosos, i el seu valor econòmic. La sessió finalitzarà amb una discussió sobre el cost econòmic de desmuntatge (sessió 3) i el valor econòmic de les parts (sessió 5) per tal d'aprofondir sobre la viabilitat de la recuperació de materials.

El taller pretén aproximar de forma pràctica la rellevància dels materials en noves tecnologies.

  • Desmontaje y recogida de datos

  • Introducción a DoSE-LCADB y estimación de materiales.

 

<Tornar al Programa