Sessió 6. Decimal i posicional necessàriament?

Dia: 29 de febrer de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques de la Univ. de Barcelona.

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Alberto Herrero Izquierdo (INS Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar)

El nostre sistema de numeració és decimal i posicional. Però hi ha alguna raó perquè sigui així? No podria ser d’alguna altra manera? Altres cultures han optat per sistemes de numeració diferent. Inclús avui en dia, les societats científiques dotzenals encara proposen canviar‐se a base 12. En aquesta sessió aprofundirem en els sistemes de numeració.

 

<Tornar al Programa