Sessió 7. Generació de corbes. Taller de poliedres

Dia: 7 de març de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Josep Rey Nadal, Manel Udina Abelló i Enric Brasó (Ensenyament Secundari -jubilats- i MMACA)

La sessió contindrà una presentació del Museu de matemàtiques de Catalunya (MMACA). D’una banda, veurem com es generen físicament algunes corbes com les epicicloides, hipocicloides i altres i estudiarem alguns aspectes rellevants. Veurem aplicacions a característiques dels moviments planetaris. També s’utilitzarà el GeoGebra per fer generalitzacions. En la segona part de la sessió construirem una escultura amb 72 llapis. Es tracta de la creació de G.W. Hart consistent en 4 prismes hexagonals entrecreuats que determinen amb la seva intersecció un dodecaedre ròmbic.

 

<Tornar al Programa