Sessió 7 - Obesitat: la gran desestabilitzadora de la salut

Dia: Dissabte 23 de març de 2019

Horari: 10 a 14h

Lloc: IDIBAPS - Carrer del Rosselló, 149, 08036 Barcelona

Coordinació de la sessió: Josep Vidal

Sessió a càrrec de: Josep Vidal, Judit Viaplana i Serafín Murillo

Idioma: Català

La sessió constarà d’una part teòrica i una pràctica.

Sovint pensem en l’obesitat com un problema menor, fonamentalment estètic. Res més lluny. L’obesitat condiciona l’aparició d’un munt de les malalties més comuns en el nostre temps. Emperò, la percepció de que tenir un pes normal només és qüestió de voler menjar bé i fer activitat física porta a que l’obesitat sigui considerada només un problema estètic. Si no fem res per aturar l’actual epidèmia d’obesitat el nostre sistema de salut es podria desestabilitzar ja que podríem no poder arribar a pagar el tractament de les seves conseqüències.

La part pràctica consistirà en la determinació de la composició corporal i de la valoració de la despesa energètica.