Sessió 7 - Tractament i valorització de residus orgànics

Dia: Dissabte 18 d'abril

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Esther Molina Peñate i Laura Mejias Torrent

Sessió a càrrec de: Esther Molina Peñate i Laura Mejias Torrent

Idioma: Català i castellà

En la sessió es presentaran diferents tipus de residus orgànics, així com l’esquema actual del tractament i valorització d’aquests residus: digestió anaeròbia i compostatge.

Es simularà el procés de compostatge en dos reactors de 10L adiabàtics, explicant les diferents fases del procés de compostatge (descomposició i maduració) i les dinàmiques de temperatura esperades (fase termòfila i fase mesòfila).

Finalment, es realitzarà un test de germinació per determinar la qualitat del compost.

 

<Tornar al Programa