Sessió 9. Fractals geomètrics. Dimensió i aplicacionS

Dia: 21 de març de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Universitat Rovira i Virgili

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Antonio Garijo Real

Malgrat que els objectes amb una geometria complexa formen part de la natura i que els científics han interessats en entendre'ls des de sempre, els fractals han guanyat presència com a objecte d'estudi matemàtic en les darreres dècades, i especialment des de la revolució dels ordinadors que han permès visualitzar-los de forma més precisa.

En aquest taller proposem una aproximació als anomenats fractals geomètrics (o, si voleu, perfectes) com ara el conjunt de Cantor, el triangle de Sierpinski o la corba de Koch. Veurem com es construixen de forma recursiva i entendrem la seva complexitat geomètrica.

 

<Tornar al Programa