Sessió 9 - Llum, aire i aigua (II)

Dia: Dissabte 9 de maig

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Sessió a càrrec de: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Idioma: Català

En aquest apartat els estudiants treballaran transport de substàncies per l’aire i l’aigua respecte a la fotosíntesi i la respiració en els ecosistemes. Es muntaran models físics simplificats i a escala d’ecosistemes aquàtics i terrestres (sòls, vegetació, sediments, llacs) per estudiar l’intercanvi de gasos (vapor d’aigua, gasos d’efecte hivernacle, gasos reactius). Es mesuraran les interaccions entre el medi i l’activitat dels organismes a través de la quantificació del CO2 emès.

 

<Tornar al Programa