Sessió 9 - Malalties hepàtiques, una mirada al fetge

Dia: Dissabte 25 d'abril de 2020

Horari: 10 a 14h

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital Clínic Carrer Villarroel, 170

Coordinació de la sessió: Dra. Isabel Graupera

Sessió a càrrec de: Dra. Isabel Graupera i Dra. Mar Coll

Idioma: Català

La cirrosi hepàtica és l’estadi final de totes les malalties hepàtiques cròniques. Sigui quina sigui l’etiologia del dany sobre el fetge, metabòlica, virus o alcohol, quan aquest és crònic s’activen uns mecanismes de reparació que finalment no son eficaços. El dany crònic provoca destrucció cel·lular, reclutament de cèl·lules inflamatòries al fetge i activació de les cèl·lules estrellades que sintetitzen col·lagen per intentar reparar el dany. L’activació crònica de les cèl·lules estrellades provoca que el col·lagen es dipositi al fetge i alteri la arquitectura normal del mateix, desenvolupant-se la cirrosi hepàtica. Els malalts amb cirrosi estan asimptomàtics fins que la malaltia avança i presenten descompensacions o bé secundàries a la hipertensió portal del fetge o bé perquè el fetge deixa de fer les seves funcions de sintexi i depuració.

El seminari  anirà centrat en els mecanismes de dany hepàtic i fibrosi i com podem investigar-ho, diagnosticar-ho i tractar-ho. Partirem d’un cas clínic concret d’un malalt derivat des del metge de capçalera per sospita de malaltia hepàtica crònica. Avaluarem el procés diagnòstic des de la història clínica, l’examen físic, analítica i eines concretes per estudiar les malalties hepàtiques com son l’ecografia, l’elastografia de transició i l’hemodinàmica hepàtica amb biòpsia hepàtica. Visitarem la sala d’hemodinàmica hepàtica i farem elastografia de transició. En una segona part, analitzarem quina informació podem extreure de la biòpsia hepàtica del pacient al laboratori, fent un anàlisi histopatològic al laboratori. Ens centrarem en la fibrosi hepàtica  i estudiarem les interaccions cel·lulars que la provoquen i quines vies moleculars hi participen. A partir de la biòpsia podrem analitzar quins són els gens estan involucrats en al fibrosi mitjançant l’anàlisi del transcriptoma hepàtic de difererents pacients que ja disposem al nostre laboratori. Ens centrarem en la via molecular de la p90RSK i estudiarem el seu paper en la inflamació i fibrosi hepàtica. Utilitzarem tècniques de western-bloot, qPCR i cultius de cèl·lules hepàtiques per avaluar el paper de la p90RSK. Analitzarem els resultats del bloqueig de la p90RSK  en un model animal de malaltia hepàtica crònica i veurem els seus efectes. Acabarem fent un resum sobre el circuit de investigació traslacional i tancarem el cercle que ha començat des de la clínica, ha passat pel laboratori per investigar els mecanismes de la malaltia i finalment torna al pacient amb noves propostes de tractament.

 

<Tornar al Programa