Treballant amb electrons

Dia: Dissabte 1 de febrer de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Coordinació de la sessió: ICN2

L'electró és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa. Sense els microscopis electrònics no podríem veure els nanomaterials què estem fent a l'ICN2. L'escala a la qual treballem a l'ICN2 fa dels microscopis electrònics l'única eina que ens permet veure nanomaterials per conèixer més sobre la seva estructura i caracteritzar morfològica, estructural i químicament les mostres amb les quals treballem.

Aquesta sessió té com a finalitat la producció, caracterització i posterior observació mitjançant tècniques de microscopia electrònica de diferents materials nanoestructurats, principalment nanopartícules metàl·liques. Si voleu fer nanotecnologia, heu de dominar el seu ús o conèixer a personal especialitzat com el que conduirà aquesta sessió.

Per a la sessió pràctica amb els microscopis electrònics ens dividirem en diversos grups. Tindreu l'oportunitat de treballar amb un microscopi electrònic d'escaneig i un de transmissió per visualitzar mostres reals preparades aquí a l'ICN2. La sessió durarà aproximadament 3 hores.

 

<Tornar al Programa