2. Món Sant Benet

 

Dissabte

Activitat 1. Estudi de l’ecosistema fluvial del riu Llobregat.​

Dia: Dissabte 9 de novembre 2019

Horari: 10h a 13h

Lloc: Riu Llobregat, Món Sant Benet

Coordinació de la sessió: Marc Ordeix i Èlia Bretxa, Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

Sessió a càrrec de: Marc Ordeix i Èlia Bretxa, Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

Idioma: Català

Estudi de l’ecosistema fluvial del riu Llobregat. Anàlisi de la qualitat de l’aigua i bioindicadors. Identificació i estudi dels macroinvertebrats del riu.

Activitat 2. Estudi de la flora de ribera: des del riu Llobregat fins al bosc Mediterrani.​

Dia: Dissabte 9 de novembre 2019

Horari: 14h a 17h

Lloc: Món Sant Benet

Coordinació de la sessió: Jordina Belmonte i Concepción de Linares, Universitat Autònoma de Barcelona

Sessió a càrrec de: Jordina Belmonte i Concepción de Linares, Universitat Autònoma de Barcelona

Idioma: Català i castellà

Identificació de les principals espècies vegetals de la ribera del riu. Transició de les comunitats vegetals des de la ribera del riu fins al bosc Mediterrani.