Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT)

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) és una associació sense finalitats lucratives i els seus objectius estan encaminats a la millora de l’ensenyament de les matemàtiques en tots els seus nivells educatius:

  • Afavorir la millora de l’ensenyament, la investigació i la difusió de les matemàtiques en tots els seus nivells educatius a tot el territori català.

  • Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques i generals del seu ensenyament.

  • Fomentar activitats que afavoreixin la formació del professorat, convocant i celebrant congressos, jornades, premis i activitats en general relacionades en l’exercici de l’ensenyament de les matemàtiques.

  • Generar i divulgar documentació pedagògica, en particular impulsar la creació de material des de la perspectiva del professorat català.

  • Convocar i organitzar activitats dirigides a l’alumnat per tal de fomentar la seva capacitat i gust matemàtics.

  • Promoure l’intercanvi d’experiències entre grups de professorat, entre associacions i organismes afins d’àmbit català, estatal i internacional.

  • Establir relacions amb els organismes oficials que incideixin en el seu camp d’acció, col·laborant amb ells en tots aquells aspectes i qüestions que repercuteixin en benefici de la millora de l’ensenyament de les matemàtiques.