Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

L'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és un centre d'investigació de reconegut prestigi. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del fascinant comportament de la matèria a nanoescala. La Missió de l’ICN2 és assolir l'excel·lència científica i tecnològica en nanociència i nanotecnologia, i facilitar l'adopció i integració de nanotecnologies en la societat i la indústria.

Els patrons de l’ICN2 són la Generalitat de Catalunya, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'Institut promou la col·laboració entre científics de diversa formació (física, química, biologia, o enginyeria) per desenvolupar una investigació bàsica i aplicada, perseguint sempre la interacció amb la indústria local i global. L’ICN2 també forma a investigadors en nanotecnologia, du a terme nombroses activitats per facilitar l'adopció de la nanotecnologia per part de la indústria i promou el treball conjunt entre científics, enginyers, tècnics, el món dels negocis, la societat i la política.