Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

L'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) és un centre de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la organització de recerca més gran a Espanya que focalitza la seva investigació en recerca bàsica i aplicada. L'ICMAB, que compta amb més de 20 anys d'experiència, acull 220 persones amb 57 científics permanents. La missió inicial i contínua de l'ICMAB és generar nou coneixement en Ciència de Materials i transferir-lo a la societat, particularment a la indrustria dins de l'Àrea Europea de Recerca.