Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

L'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) és una institució jove que té com a objectiu fer avançar els límits del coneixement de la fotònica, la ciència i la tecnologia de la llum. La llum, concretament la llum làser, és una de les tecnologies més prometedores de què disposa actualment la humanitat. Els seus programes de recerca s'emmarquen en línies de frontera de primer nivell mundial i tenen l'objectiu d'encarar els importants desafiaments als què s'enfronta la societat en general. Es centren en problemes, actuals i de futur, en salut, energia, informació, seguretat, protecció i cura del medi ambient.