Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

A l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) es duu a terme investigació experimental i teòrica a la frontera de la física fonamental, és a dir, física de partícules, astrofísica i cosmologia. Participa en el projecte ATLAS de l’LHC, a l’experiment de neutrins T2K del Japó, als telescopis MAGIC de la Palma i al projecte Dark Energy Survey a Xile, entre d’altres. A l'IFAE també es treballa a l'avantguarda de les tecnologies de detecció desenvolupant detectors de píxels per a física d’altes energies, càmeres de telescopis, detectors amb aplicacions mèdiques i altres aplicacions científiques i industrials.