La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

La Salle - Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) és una Fundació privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu proporcionar un ensenyament acadèmic de qualitat, una metodologia singular, i una alta proximitat al món empresarial, sobre la base d’un professorat d’alt nivell en la docència i la investigació.