Societat Catalana de Matemàtiques (SCM)

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències, fundada l’any 1931. Actualment, té prop de vuit-cents socis i desenvolupa activitats a totes les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de l’entitat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions. L’objectiu fonamental de l’SCM és el conreu de les ciències matemàtiques en un sentit ampli del terme. Això vol dir estendre’n el coneixement a la societat catalana, fomentar-ne l’ensenyament i la investigació teòrica i aplicada i, també, publicar tota mena de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.