Universitat de Barcelona

La Facultat de Biologia de la Universitat de  Barcelona es va crear l’any 1974, i va ser pionera a l’Estat espanyol. Va aparèixer com a conseqüència de l’augment continuat de coneixements en el camp de les ciències de la vida, acompanyat d’una diversificació incessant. Actualment, amb un context social que s’expandeix i s’intercomunica cada cop més, amb una remodelació continuada de l’ensenyament superior, cal reconèixer el gran risc que comporta qualsevol previsió. La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona n’és particularment conscient i vol acceptar la part del repte que això representa. Ara també, com fa més de cent anys, la Facultat es renova en l’eufòria d’un moviment intel·lectual d’abast generalitzat, que comprèn corrents tan atractius com ara l’ambientalisme o les noves biotecnologies.