Bioenginyeria

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic). Aquesta curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la bioenginyeria on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb la salut. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Bojos per la bioenginyeria estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 2a edició del curs dins de la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 19 de gener de 2019 al 5 d’octubre de 2019 a les instal·lacions de l’IBEC així com a d’altres centres col·laboradors com l’Hospital Clínic de Barcelona i el Campus Diagonal Besòs de la UPC.

Durant 16 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la bioenginyeria aplicada a la salut; l’alliberament de fàrmacs controlat, els biomaterials, les teràpies regeneratives i la medicina del futur, entre d’altres. A més els estudiants podran participar de tallers complementaris a la formació científica on es tractaran qüestions ètiques i de comunicació científica i es proporcionarà formació específica en l’entorn d’un laboratori de recerca.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • La Nanobiotecnologia 
 • Les teràpies regeneratives
 • La física de la vida

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la salut tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 
 • Apropar la recerca als estudiants oferint-los la oportunitat de treballar en un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca i les malalties

 • Apropar els estudiants a la recerca: tant a la recerca bàsica, translacional i clínica en els diferents àmbits de la salut des d’un punt de vista teorico-pràctic, com a la recerca en bioenginyeria.
 • Entendre les implicacions que tenen totes les disciplines STEM en el desenvolupament de noves teràpies i dispositius de control.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la salut.

Entorn la bioenginyeria

 • Ser conscients sobre què implica el concepte de bioenginyeria i en la importància dels entorns multidisciplinars.
 • Entendre la importància de la recerca bàsica.
 • Acostar-se al futur de la medicina.

Entorn els mitjans de comunicació i l’esperit crític

 • Aprendre a presentar i comunicar els resultats de la recerca.
 • Aprendre a ser crítics amb les comunicacions entorn la salut que es publiquen als mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa) o xarxes socials i a contrastar la informació.

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Mòdul 1 - Sessions introductòries

19 de gener

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Introducció al món de la Bioenginyeria

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

2 de febrer

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Bones pràctiques de laboratori

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Mòdul 2 - La Nanobiotecnologia

16 i 23 de febrer

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Trencant les lleis de la física per veure més enllà del que és possible

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

16 i 23 de febrer

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Treballem la microfluídica

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

2 i 16 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Design of nanoparticles for the targeted delivery of compounds to the malaria parasite

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

2 i 16 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Spherical micromotors navigating in 3D Bioprinted matrices

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

23 i 30 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

¿Qué bacteria resiste a los antibióticos?

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

23 i 30 de març

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Introducción a los organ-on-a-chip y a los sistemas biomimeticos

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

27 d’abril i 11 de maig

UPC Campus Diagonal - Besòs

Barcelona

10h a 14h

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el registro de señales biomédicas

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

27 d’abril i 11 de maig

UPC Campus Diagonal - Besòs

Barcelona

10h a 14h

Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Mòdul 3 - La física de la vida

18 i 25 de maig

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

¿Como las células perciben el medio que las rodea? Mecanobiología y respuestas bioquímicas

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

18 i 25 de maig

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Biofísica i Bioenginyeria Pulmonar

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Mòdul 4 - Teràpies regeneratives

21 i 28 de setembre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Edició genètica

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

21 i 28 de setembre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Ingeniería de tejidos

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Mòdul 5 - Conclusions

5 d'octubre

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

 • 10h a 14h

 • 15h a 17h

 • La comunicació social de la ciència

 • Taller d’idees / Preparació de projecte

Sessió teòrico- pràctica i dinar

Institut de Bioenginyeria de   Catalunya (IBEC)

Per determinar

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

Per determinar

Acte de cloenda i presentació de projectes

Acte de cloenda

Institut de Bioenginyeria de   Catalunya (IBEC)

L’IBEC és un centre de recerca dedicat a la investigació interdisciplinària de primera línia, amb la qual, mitjançant la creació de coneixement, contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida i a generar riquesa.

Entre els beneficiaris de la tasca desenvolupada per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya hi ha les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica, el sector empresarial impulsor de la recerca en l’àmbit de la bioenginyeria i la societat en general.

El diagnòstic precoç, les noves teràpies basades en medicina regenerativa, la millorança de la qualitat de vida respecte a l’envelliment poblacional i els avanços tecnològics per incrementar l’eficiència i fer sostenible l’assistència sanitària, són alguns exemples d’àrees on l’IBEC pot contribuir amb la seva recerca d’avantguarda per generar nous avanços tecnològics d’importància clau per a la innovació. Són desafiaments que ens concerneixen per les seves repercussions socials i humanes, però també perquè tenen una dimensió política i econòmica significativa.

L’IBEC pot escriure moltes històries d’èxit sobre tecnologia sanitària, nanomedicina i medicina regenerativa, en els àmbits de la ciència, la tecnologia i la innovació, històries d’èxit de les quals tots podrem sentir-nos orgullosos.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia o matemàtiques.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.