Biomedicina

 • Presentació
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Biomedicina del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’IRB Barcelona dirigit als estudiants de 1r de batxillerat que desitgin explorar alguns dels descobriments fascinants que s'estan fent actualment en les ciències de la vida. A través d'aquest curs, els estudiants tindran l'oportunitat d'aprofundir el seu coneixement de la teoria i tècniques científiques en el camp de la biomedicina. Treballaran juntament amb investigadors joves per experimentar com es fa ciència en un institut de recerca internacional, guanyar una mica d'experiència pràctica en les últimes metodologies d'avantguarda i posicionar-se per a una possible carrera professional en les ciències de la vida.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes entre gener i novembre de 2019 a les instal·lacions de l’IRB Barcelona.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques, que es duran a terme durant 18 dissabtes de l'any. El curs tractarà 12 temes científics actuals, que van des de la biologia cel·lular i molecular fins a la biologia estructural i computacional i la química, presentats per estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals de l'IRB Barcelona. En el primer «semestre» (gener-abril 2019), els 3 primers dissabtes es dedicaran a aquestes sessions teòriques generals per a tots els participants. Durant els 6 dissabtes següents, es formaran grups petits que entraran als laboratoris per a les sessions pràctiques. A continuació, es repetirà aquest programa amb 6 temes de recerca nous per al segon semestre (maig-novembre). Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir al curs durant tot l'any.

Les inscripcions al curs de Bojos per la Biomedicina estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits se seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 7a edició del curs dins de la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

El curs tindrà lloc durant diferents dissabtes de gener a novembre de 2019, 10.00h-14.00h.

Lloc: Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Fes clic aquí per saber com arribar-hi.   

SEMESTRE 1

 • Div. 11 gener 2019: Inauguració al Mon Sant Benet- Sant Fruitós del Bages 

 • Diss. 12 gener: Xerrada 1

 • Diss. 19 gener: Xerrada 2

 • Diss. 2 febrer: Xerrada 3

 • Diss. 16 febrer: Sessió pràctica 1

 • Diss. 2 març: Sessió pràctica 2

 • Diss. 16 març: Sessió pràctica 3

 • Diss. 30 març: Sessió pràctica 4

 • Diss. 6 abril: Sessió pràctica 5

 • Diss. 27 abril: Sessió pràctica 6

SEMESTRE 2

 • Diss. 18 maig: Xerrada 1

 • Diss. 25 maig: Xerrada 2

 • Diss. 8 juny: Xerrada 3

 • Diss. 14 setembre: Sessió pràctica 1

 • Diss. 28 setembre: Sessió pràctica 2

 • Diss. 19 octubre: Sessió pràctica 3

 • Diss. 26 octubre: Sessió pràctica 4

 • Diss. 9 novembre: Sessió pràctica 5

 • Diss. 23 novembre: Sessió pràctica 6

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) és un centre d’investigació de renom internacional dedicat a entendre qüestions fonamentals sobre la salut i les malalties humanes.

La recerca a l'IRB Barcelona està realitzada per 26 grups que treballen conjuntament amb l'objectiu comú de dur a terme projectes multidisciplinaris que s'ocupen de problemes biomèdics importants que afecten la nostra societat.

Els objectius de l’institut inclouen dur a terme una recerca multidisciplinària d’excel·lència en un marc entre la Biologia, la Química i la Medicina, oferint als seus membres, estudiants i visitants una formació d’alt nivell en l’àmbit de les biociències. També oferim un component d’innovació mitjançant la transferència activa de tecnologia com a un benefici envers la societat, així com la participació en un diàleg obert amb el públic mitjanant activitats de participació i educació.

Inscripcions

 

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències o matemàtiques.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Biomedicina del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.