Biomedicina

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Biomedicina del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) dirigit als estudiants de 1r de batxillerat que desitgin explorar alguns dels descobriments fascinants que s'estan fent actualment en les ciències de la vida. A través d'aquest curs, els estudiants tindran l'oportunitat d'aprofundir el seu coneixement de la teoria i tècniques científiques en el camp de la biomedicina. Treballaran juntament amb investigadors joves per experimentar com es fa ciència en un institut de recerca internacional, guanyar experiència pràctica en les últimes metodologies d'avantguarda i posicionar-se per a una possible carrera professional en les ciències de la vida.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes entre gener i novembre de 2020 a les instal·lacions de l’IRB Barcelona.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques, que es duran a terme durant 18 dissabtes de l'any. El curs tractarà 12 temes científics actuals, que van des de la biologia cel·lular i molecular fins a la biologia estructural i computacional i la química, presentats per investigadors joves de l'IRB Barcelona. El curs es dividirà en dos semestres (gener-abril i setembre-novembre) i en cada un es tractaran 6 temàtiques diferents. Cada semestre tindrà la mateixa estructura: durant els tres primers dissabtes es faran sessions teòriques per tal d'aprofundir en cada una dels sis projectes de recerca, i durant els sis dissabtes següents els participants es dividiran en grups de 4 persones que entraran als laboratoris per a les sessions pràctiques. Així doncs els grups aniran rotant i cada dissabte es farà una pràctica diferent, basada en un projecte de recerca real de l'IRB Barcelona i de la mà d'un investigador jove que els farà de tutor per aquell experiment concret.

Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir a totes les sessions del curs durant tot l'any.

Les inscripcions al curs de Biomedicina del programa Bojos per la Biomedicina estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits se seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 8a edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de les ciències biomèdiques tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.
 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca biomèdica.

 • Entendre la importància de la recerca bàsica i els seus beneficis per la societat.

 • Entendre la importància de la multidisciplinarietat.

 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la biomedicina.

Entorn les habilitats personals

 • Treballar en equip.

 • Potenciar el pensament crític.

 • Aprendre a presentar i comunicar la ciència de manera entenedora.

Programa

Curs 2020

SEMESTER 1

1. Interacting is living, living is interacting (structural biology).

2. Targeting cell signaling pathways to treat cancer (part 1).

3. Identifying new genes involved in brain size regulation.

4. Mirror, mirror on the wall… who’s the most helpful insect of them all? – Getting to know tumorigenesis through the fly (Drosophila).

5. Proteins: powerful tools in biomedicine.

6. Dealing with stress (in yeasts).

 

SEMESTER 2

1. How pro-metastatic fats impact the proteome?.

2. Ageing and senescence.

3. Organic chemistry.

4. Microtubules: The cytoskeletal biopolymers essential for the cell division.

5. Unraveling the molecular structure of life.

6. Targeting cell signaling pathways to treat cancer (part 2).

 

Podeu veure tota la informació detallada del programa i dels tutors en aquest enllaç.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

El curs tindrà lloc durant diferents dissabtes de gener a novembre de 2020 de 10.00h - 14.00h.

Lloc: Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Fes clic aquí per saber com arribar-hi.

Curs 2020

SEMESTRE 1

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Dissabte 11 de gener

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 18 de gener

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 1 de febrer

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 15 de febrer

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 1 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 29 de febrer

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 2 (en grups de 4) 

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 3 (en grups de 4) 

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 4 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 5 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 6 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

SEMESTRE 2

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

2 xerrades de dues temàtiques diferents

Sessió teòrica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 19 de setembre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 1 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 3 d'octubre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 2 (en grups de 4) 

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 17 d'octubre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 3 (en grups de 4) 

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 31 d'octubre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 4 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 7 de novembre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 5 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Dissabte 21 de novembre

IRB Barcelona, Carrer Baldiri Reixac 10-12

Barcelona

10h a 14h

Pràctica 6 (en grups de 4)

Sessió pràctica

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Biomedicina del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.