Bioquímica

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona dirigit a l'alumnat de 1r de batxillerat interessat en descobrir el camp de la bioquímica, la seva importància i aplicació a la nostra societat. A més, el professorat pot tutoritzar els treballs de recerca dels participants.

El curs s'impartirà durant 16 dissabtes del 12 de gener de 2019 al 26 de juny de 2019 a les instal·lacions del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

La Bioquímica és el camp de la ciència d’aquest segle XXI amb més impacte sobre la nostra vida. Ambdues estan canviant de forma espectacular en els últims anys degut a les aplicacions biotecnològiques que van des de la utilització de virus bacterians o de la microscòpia més avançada fins a les plantes transgèniques.

En aquest curs, l’alumnat podrà endinsar-se  en el coneixement teòric i pràctic de la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular i la biotecnologia. La part teòrica servirà d’introducció i preparació dels experiments que es treballaran i discutiran amb els joves científics del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (BBM) de la Universitat de Barcelona.

Les sessions teòriques i les activitats experimentals tractaran 10 temes científics sobre bioquímica i biotecnologia importants, d’actualitat i aplicabilitat al món que ens envolta.

Les inscripcions al curs de Bojos per la bioquímica estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Multidimensional microscopy

 • Fermentacions i llevats. Cervesa

 • SDS - PAGE

 • A computational approach to biological qüestions

 • GMO plants, a friend or a foe?

 • Animals experimentals. Cultius cel·lulars

 • Tècniques en bioquímica, espectrofotometria

 • Bioquímica a través d’internet

Programa

Es lliurarà a l’alumnat participant un dossier amb el resum de cada sessió teòrica i el guió complet de cada sessió pràctica així com la llibreta de laboratori (aquesta eina és imprescindible al laboratori). El curs, sessions teòriques i pràctiques, s’impartirà part en català i, com a mínim, una meitat en anglès. El material estarà en l’idioma en que es desenvolupi la sessió corresponent.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

El curs tindrà lloc durant 18 dissabtes de gener a juny del 2019 de 10 a 14 h.
El curs es farà als laboratoris del Departament de BBM de la UB a la Facultat de Biologia (Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1, Barcelona).

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

 Data

 Sessió

12/1/2019

 Pràctica 0: Josep M. Fernández

26/1/2019

 1a. sessió teòrica: Manel Bosch; Laia Bekius i Genís Calderer

2/2/2019

 2a. sessió teòrica: Carles Foguet i Pol Torrent

16/2/2019

 1a. sessió pràctica  
 1. Multidimensional microscopy.
 2. Fermentacions i llevats. Cervesa. 
 3. SDS - PAGE
 4. A computational approach to biological questions.

9/3/2019

 2a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

16/3/2019

 3a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

30/3/2019

 4a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

6/4/2019

 Sessió d'articles: J. M. Fernández

27/4/2019

 3a. sessió teòrica: Júlia Carmona; Silvia Busquets

4/5/2019

 4a. sessió teórica: Erik Filter i Marcos García

11/5/2019

 5a. sessió pràctica
 5. GMO plants, a friend or a foe? 
 6. Animals experimentals. Cultius cel·lulars.
 7. Tècniques en Bioquímica, espectrofotometria.
 8. Bioquímica a través d’internet.

18/5/2019

 6a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

25/5/2019

 7a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

1/6/2019

 8a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

8/6/2019

 Sessió preparació de pósters: Josep M. Fernández                         

17/6/2019
21/6/2019

 Preparació dels pòsters i presentacions

 26/6/2019

 Presentació pública i acte de cloenda

La Facultat de Biologia de la Universitat de  Barcelona es va crear l’any 1974, i va ser pionera a l’Estat espanyol. Va aparèixer com a conseqüència de l’augment continuat de coneixements en el camp de les ciències de la vida, acompanyat d’una diversificació incessant. Actualment, amb un context social que s’expandeix i s’intercomunica cada cop més, amb una remodelació continuada de l’ensenyament superior, cal reconèixer el gran risc que comporta qualsevol previsió. La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona n’és particularment conscient i vol acceptar la part del repte que això representa. Ara també, com fa més de cent anys, la Facultat es renova en l’eufòria d’un moviment intel·lectual d’abast generalitzat, que comprèn corrents tan atractius com ara l’ambientalisme o les noves biotecnologies.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències o matemàtiques.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.