Bioquímica

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona dirigit a l'alumnat de 1r de batxillerat interessat en descobrir el camp de la bioquímica, la seva importància i aplicació a la nostra societat. A més, el professorat pot tutoritzar els treballs de recerca dels participants.

El curs s'impartirà durant 18 dissabtes de l'11 de gener de 2020 al 26 de juny de 2020 a les instal·lacions del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

La bioquímica és el camp de la ciència d’aquest segle XXI amb més impacte sobre la nostra vida. Ambdues estan canviant de forma espectacular en els últims anys degut a les aplicacions biotecnològiques que van des de la utilització de virus bacterians o de la microscòpia més avançada fins a les plantes transgèniques.

En aquest curs, l’alumnat podrà endinsar-se  en el coneixement teòric i pràctic de la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular i la biotecnologia. La part teòrica servirà d’introducció i preparació dels experiments que es treballaran i discutiran amb els joves científics del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (BBM) de la Universitat de Barcelona.

Les sessions teòriques i les activitats experimentals tractaran 10 temes científics sobre bioquímica i biotecnologia importants, d’actualitat i aplicabilitat al món que ens envolta.

Les inscripcions al curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2020 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Multidimensional microscopy

 • Fermentacions i llevats. Cervesa

 • SDS - PAGE

 • A computational approach to biological qüestions

 • GMO plants, a friend or a foe?

 • Animals experimentals. Cultius cel·lulars

 • Tècniques en bioquímica, espectrofotometria

 • Bioquímica a través d’internet

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de de la Bioquímica tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.

 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca

 

 • Apropar els estudiants a la recerca.

 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la Bioquímica.

Entorn del laboratori

 • Apropar els estudiants al treball de laboratori.

 • Apropar els estudiants a la seguretat en el treball de laboratori.

 • Apropar els estudiants al Mètode Científic.

Entorn científic

 • Apropar els estudiants a ser crítics i valorar els resultats científics.

 • Apropar els estudiants a valorar la ciència en general.

Programa

Es lliurarà a l’alumnat participant un dossier amb el resum de cada sessió teòrica i el guió complet de cada sessió pràctica així com la llibreta de laboratori (aquesta eina és imprescindible al laboratori). El curs, sessions teòriques i pràctiques, s’impartirà part en català i, com a mínim, una meitat en anglès. El material estarà en l’idioma en que es desenvolupi la sessió corresponent. Totes les sessions seran en dissabte (menys les 2 últimes que seran en dilluns o dimarts o dijous i divendres) de 10h a 14h.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

El curs tindrà lloc durant 18 dissabtes (menys les 2 últimes que seran en dilluns o dimarts o dijous i divendres al juny) de 10h a 14h.
El curs es farà als laboratoris del Departament de BBM de la UB a la Facultat de Biologia (Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1, Barcelona).

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Curs 2020

 Data

 Sessió

11/01/2020

 Introducció al curs: Josep M. Fernández

25/01/2020

 1a. sessió teòrica: Multidimensional microscopy

Manel Bosch, Nil Salvat i Pau Clavell

08/02/2020

 2a. sessió teòrica: "A computational approach" i "Fermentacions i Cervesa"

Carles Foguet i Víctor Jiménez

22/02/2020

 1a. sessió pràctica  
 1. Multidimensional microscopy.
 2. Fermentacions i llevats. Cervesa. 
 3. SDS - PAGE
 4. A computational approach to biological questions.

Manel Bosch, Nil Salvat, Pau Clavell, Carles Foguet i Víctor Jiménez

07/03/2020

 2a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

Manel Bosch, Nil Salvat, Pau Clavell, Carles Foguet i Víctor Jiménez

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 3a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

Manel Bosch, Nil Salvat, Pau Clavell, Carles Foguet i Víctor Jiménez

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 4a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)

Manel Bosch, Nil Salvat, Pau Clavell, Carles Foguet i Víctor Jiménez

15/04/2020

Sessió online

17.00h

 3a. sessió teòrica: GMO

Julia Carmona

18/04/2020

Sessió online

10.00h

4a. Sessió teòrica: SDS-PAGE

Nil Salvat i Pau Clavell

21/04/2020

Sessió online

17.00h

5a. Sessió teòrica: Cultius Cel·lulars

Mireia Casanovas

25/04/2020

Sessió online

10.00h

 6a. sessió teórica: Big Data in Biology​

Xavier Hernández i Samuel

10/07/2020

10.00h a 14.00h

3a. sessió pràctica:  A computational approach to biological questions

Carles Foguet

17/07/2020

10.00h a 14.00h

4a. sessió pràctica:  A computational approach to biological questions

Carles Foguet

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 5a. sessió pràctica
 5. GMO plants, a friend or a foe? 
 6. Animals experimentals. Cultius cel·lulars.
 7. Tècniques en Bioquímica, espectrofotometria.
 8. Bioquímica a través d’internet.

Mireia Casanovas, Julia Carmona, Marc Canela i Xavier Hernández

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 6a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

Mireia Casanovas, Julia Carmona, Marc Canela i Xavier Hernández

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 7a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

Mireia Casanovas, Julia Carmona, Marc Canela i Xavier Hernández

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 8a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)

Mireia Casanovas, Julia Carmona, Marc Canela i Xavier Hernández

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 Sessió preparació d'articles i pósters. Josep M. Fernández

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 Sessió preparació de pósters i presentacions. Josep M. Fernández                         

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

 Presentació pública i acte de cloenda. Josep M. Fernández 

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Bioquímica del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.​