Campus Natura

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es

Presentació

El Programa Campus Natura és un programa organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera que té per objectiu fomentar les vocacions científiques de 30 joves estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb interès especial en el camp de la conservació de la biodiversitat i la natura.

El programa és una oportunitat per a que els estudiants entrin en contacte amb el treball de camp i aprofundeixin en les diferents tècniques d’estudi i conservació de la fauna i la flora terrestre i marina de la mà d’experts en aquest àmbit.

El programa consta de 7 sessions teoricopràctiques de dissabte o de cap de setmana, que es duen a terme durant el curs escolar 2019-2020, entre els mesos de setembre i maig. La majoria de les sessions tenen lloc als espais naturals de la Fundació Catalunya La Pedrera: La Pedrera – Casa Milà, Muntanya d’Alinyà, MónNatura Pirineus, MónNatura Delta, Montserrat – Coll de Can Maçana, Món Sant Benet. En aquestes sessions es tractaran diferents temes relacionats amb la biodiversitat i la conservació del medi ambient i la natura.

INSCRIPCIONS AL MAIG 2019

Programa

MÓN NATURA DELTA DE L'EBRE
Cap de setmana - Octubre 2019

 • Aus residents i migratòries: anellament i cens

 • Fotografia de natura

 • Projecte de restauració dels saladars i estanys litorals

MÓN SANT BENET
Sortida de dia - Novembre 2019

 • Ecosistemes fluvials

 • Qualitat de l’aigua i bioindicadors

 • Estudi de la flora del riu al bosc Mediterrani

MONTSERRAT - CAN MAÇANA
Sortida de dia - Febrer 2020

 • Geologia i paisatge

 • Gestió d’espais naturals

MÓN NATURA PIRINEUS
Cap de setmana - Març 2020

 • Introducció al món de la conservació

 • Reintroducció d'espècies

 • Identificació de la flora i fauna dels Pirineus

 • Recollida de mostres biològiques i anàlisi al laboratori

 • Sortida d'observació de fauna nocturna

LITORAL DE BLANES
Sortida de dia - Abril 2020

 • Estudi del medi marí

MUNTANYA D'ALINYÀ
Cap de setmana - Maig 2020

 • Estudi i identificació d’espècies: invertebrats i ocells

 • Fauna salvatge d’Alinyà: gall fer i isards

 • Relació dels éssers humans amb la natura

 • Estudi d'aus rapinyaires i reintroducció d'espècies

LA PEDRERA - CASA MILÀ
Cloenda del curs - Maig 2020

 • Gaudí i la natura

 • Acte de lliurament de diplomes

 • Presentació de treballs

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r i 2n de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019/2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de conservació i la natura.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el Programa Campus Natura.