Ciències de la Terra

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Ciències de la Terra del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb la col·laboració del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica. Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix les ciències ambientals i la sostenibilitat on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb el medi ambient, els residus, la socioeconomia, la sostenibilitat, la biodiversitat i el canvi climàtic. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Bojos per la ciència: Ciències de la Terra estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 1a edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 18 de gener de 2020 al 24 d’octubre de 2020 a les instal·lacions de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB. Durant 16 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees aplicades en les ciències i tecnologies ambientals com la sostenibilitat, el canvi climàtic, l’aprofitament dels recursos, el reciclatge, la biodiversitat, la cooperació i comportament ambiental i l’ecologia, entre d’altres. A més, podran veure processos com la fotosíntesis, conèixer quin és el paper bioindicador dels macroinvertebrats, de la vegetació de ribera i dels mamífers aquàtics, com creix un hort urbà, el compostatge de la matèria orgànica i explorar el paper de les comunitats locals en l’estudi del canvi climàtic.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • La sostenibilitat
 • La biodiversitat
 • Economia experimental i cooperació en canvi climàtic
 • L’economia circular
 • Els incendis i el clima
 • Els residus
 • L’agricultura urbana
 • La recuperació de metalls com l’or de telèfons mòbils
 • Ciència ciutadana i percepció del canvi climàtic
 • La fotosíntesis

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre les persones més joves les vocacions científiques vinculades al món de les ciències i tecnologies ambientals i la sostenibilitat tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 

 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca en temes de ciències de la Terra.

 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb en les ciències ambientals i la sostenibilitat.

Entorn acadèmic

 • Treballar en un entorn pluridisciplinar amb professorat i investigadors i investigadores amb diferent formació bàsica, tant de ciències socials, de ciències de la terra o de tecnologia.

Entorn científic

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat de qualsevol modalitat durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes de les sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Dissabte 18 de gener

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Introducció a Bojos per les ciències de la Terra i la recerca en ciència i tecnologia ambientals a la UAB

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 1 de febrer

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Experimental Economics and Climate Change Cooperation (I)

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 15 de febrer

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

El paper de l'ecodisseny en l'economia circular

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 29 de febrer

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Llum, aire i aigua (I)

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 23 de maig

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

Biodiversitat: Viu el Riu!

Sessió online

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 6 de juny

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

Llum, aire i aigua (II)

Sessió online

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

10h a 14h

Projecte PYROWIND: Estudi de l’impacte dels incendis en el clima global 

Sessió online

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 20 de juny

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB - Camps experimentals de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Tractament i valorització de residus orgànics

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 27 de juny

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB - Camps experimentals de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Per què és important l’agricultura urbana? (I)

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dijous 9 de juliol

Sessió online

Sessió online

15.30h a 17.30h

Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (I)

Sessió online

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 11 de juliol

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Projecte LICCI: Efectes del canvi climàtic, de l’escala global a la local

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dijous 16 de juliol

Sessió online

Sessió online

15.30h a 17.30h

Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (II)

Sessió online

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Bellaterra

10h a 14h

Per què és important l’agricultura urbana? (II)

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 10 d'octubre

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Experimental Economics and Climate Change Cooperation (II)

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 17 d'octubre

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Introducció a la comunicació científica 

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Dissabte 24 d'octubre

Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Acte de cloenda i presentacions realitzades pels participants

Sessió de cloenda del curs

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Ciències de la Terra del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.