Economia

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs d'Economia del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) que compta amb el suport i la col·laboració del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra adreçat a estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb vocació científica que desitgin aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar alguns dels fenòmens econòmics més importants. Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix l’economia, on conflueixen disciplines diferents com matemàtiques i estadístiques, per a resoldre problemes relacionats amb alguns dels fenòmens econòmics més importants. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Bojos per l’economia estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits es seleccionaran 35 estudiants de 1r i 2n de batxillerat que participaran a la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 19 de gener 2019 al 23 de març 2019 a les instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra, campus Ciutadella. Les diferents sessions seran impartides per investigadors i professors vinculats al CREI i al Departament d'Economia de la UPF. Les sessions es faran indistintament en anglès, català i castellà.

Durant 10 sessions teòriques i pràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la macroeconomia entre d’altres.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Globalització i desenvolupament econòmic

 • Bombolles especulatives

 • Economia i conflicte

 • Economia de les ciutats

Programa

Les sessions del curs es duran a terme durant 10 dissabtes al matí en el període comprès entre el 19 de gener i el 23 de març del 2019. Les sessions començaran a les 10:30 i duraran fins les 13:30, amb un descans de 30 minuts. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Programa 2019

 • Sessió 1. Fernando Broner: "Sovereign Risk" (19/01/2019)

 • Sessió 2. Jaume Ventura: Globalització i l'Estat (26/01/2019)

 • Sessió 3. Rosa Ferrer: "Gender Gaps among High-skill Professionals" (2/02/2019)

 • Sessió 4. Rosemarie Nagel: "Bubbles in the Theory, Lab and Field" (9/02/2019)

 • Sessió 5. José Apesteguia: "Behavioral Decision Making" (16/02/2019)

 • Sessió 6. Giacomo Ponzetto: "The Economics of Cities" (23/02/2019)

 • Sessió 7. Victoria Vanasco: "The role of information in markets" (2/03/2019)

 • Sessió 8. Luigi Pascali: "The Wind of Change: Globalisation and Economic Development" (9/03/2019)

 • Sessió 9. Joan Monras: "Immigration and Host Economies" (16/03/2019)

 • Sessió 10. Edouard Schaal: "Networks and Geography" (23/03/2019)

 • Sessió 11. Andreu Mas-Colell: Conferència de cloenda "Per a què serveix un impost?” (29/03/2019) 

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r i 2n de batxillerat durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Calendari

Les sessions començaran a les 10:30 i duraran fins les 13:30, amb un descans de 30 minuts. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Lloc: Auditori Mercè Rodoreda. Campus Ciutadella, 23.S05. Universitat Pompeu Fabra

Data

Sessió

19/01/2019

Fernando Broner: "Sovereign Risk"

26/01/2019

Jaume Ventura: Globalització i l'Estat

02/02/2019

Rosa Ferrer: "Gender Gaps among High-skill Professionals"

09/02/2019

Rosemarie Nagel: "Bubbles in the Theory, Lab and Field"

16/02/2019

José Apesteguia: "Behavioral Decision Making"

23/02/2019

Giacomo Ponzetto: "The Economics of Cities"

02/03/2019

Victoria Vanasco: "The role of information in markets"

09/03/2019

Luigi Pascali: "The Wind of Change: Globalisation and Economic Development"

16/03/2019

Joan Monras: "Immigration and Host Economies"

23/03/2019

Edouard Schaal: "Networks and Geography"

29/03/2019

Andreu Mas-Colell: Conferència de cloenda “Per a què serveix un impost?”

El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) és un institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Les nostres activitats de recerca se centren en l’economia internacional i la macroeconomia, entesos en un sentit ampli (és a dir, incloent-hi creixement, cicles econòmics, economia monetària, macroeconometria, comerç i finances internacionals, geografia econòmica, etc.). Atès el seu origen, localització i esperit, intenta emfatitzar la dimensió europea d’aquests camps d’estudi.

El nostre objectiu és promoure recerca amb els estàndards acadèmics més alts. Sempre en contacte amb aquesta dimensió de recerca, també volem ser un focus de formació i de divulgació de noves idees. Estem de sort de tenir molt a prop el Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i de ser una unitat acadèmica de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) amb qui col·laborem en moltes activitats de recerca i docència.

Tots compartim un compromís amb la missió final del CREI: contribuir a una millor comprensió del funcionament de l’economia en la societat contemporània. Aquesta comprensió, basada en l’estudi rigorós, és necessària per a assolir una millora en el disseny de polítiques i institucions, que permetin augmentar el creixement econòmic i, en últim terme, el benestar dels ciutadans d’arreu del món.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, economia, tecnologia o matemàtiques.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 50 euros en concepte d’inscripció al curs d'Economia del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.