Física

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Física del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb especial interès i talent per la física. L’objectiu bàsic d’aquest curs és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per la física. En algunes de les sessions l’alumnat pot trobar idees i propostes per al seu Treball de Recerca de batxillerat que podrà dur a terme, si és el cas, amb el suport del professorat del curs.

Què vol dir fer recerca en física? No només hi ha una resposta i en el curs de Física del programa Bojos per la ciència veurem tot un seguit de projectes que estan a la frontera de la recerca i així entendrem com és el dia a dia de la recerca d’un físic. Estudiar l’estructura de l’univers i l’estructura de la matèria, entendre la física quàntica i posar-la al servei de les comunicacions, desenvolupar sensors amb nous materials i fabricar detectors que es fan servir als acceleradors de partícules, analitzar els processos caòtics de la natura i aprendre a dominar la llum i trobar-ne noves aplicacions.

La feina dels investigadors en física va des del més petit fins al més gran, de les partícules als àtoms i fins al cosmos sencer. En aquest curs, podrem experimentar aquestes diverses branques de la física i així tenir una idea més propera de com és realment aquesta recerca. I no ens oblidem de la tecnologia. La física experimental i aplicada està molt lligada al desenvolupament de noves tecnologies que no només serveixen per estudiar amb detall el que ens envolta, sinó també a fer avançar la societat.

En aquest curs trobaràs els temes que sabem que t’interessen: la quàntica, la cosmologia, la matèria, les partícules,... Veuràs el experiments científics més grans i les aplicacions més innovadores. Però si una cosa volem que aprenguis amb aquest programa és a començar a pensar com un físic. Perquè veuràs que uns i altres - teòrics i experimentals, aplicats o fonamentals - fem coses molt diferents, però hi ha una cosa que ens uneix: tots volem explicar el que ens envolta a partir d’uns principis simples. Això és el que defineix a l’autèntic boig per la física.

El curs s'impartirà durant 16 dissabtes del 18 de gener de 2020 al 29 de novembre de 2020 en espais de diferents centres catalans de recerca en física.

Les inscripcions al curs de Bojos per la física estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 25 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Física de partícules

 • Nanotecnologia

 • Fotònica

 • Cosmologia

 • Astrofísica

 • Ciència de materials

 • Astronomia

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la física, tenint en compte diferents àrees d’aplicació i de recerca, tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.

Entorn la recerca

 • Difondre la recerca de frontera en física que es duu a terme als centres de recerca i universitats Catalanes.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la Física, una disciplina molt més diversa del que intueixen els estudiants joves.

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Curs 2020

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

25 de gener

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Bellaterra

10h a 14h

La física de partícules al detector ATLAS de l’LHC

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

1 de febrer

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Bellaterra

10h a 14h

Treballant amb electrons

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

29 de febrer

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Bellaterra

10h a 14h

Caos i Complexitat a la Natura

Sessió teòrico- pràctica

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

7 de març

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Bellaterra

10h a 14h

El paper dels sensors i sensors de paper

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Bellaterra

10h a 14h

Cosmologia observacional

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Sincrotró ALBA - Carrer de la Llum, 2-26, Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola

10h a 14h

Visita al Sincrotró ALBA

Sessió teòrico- pràctica

Sincrotró ALBA

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

ICCUB

Barcelona

10h a 14h

Simulacions d'àtoms ultrafreds

Sessió teòrico- pràctica

ICCUB

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Bellaterra

10h a 14h

L'aigua sobre les superfícies nanoestructurades

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Bellaterra

10h a 14h

L’astrofísica amb dades dels telescopis MAGIC de la Palma

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Bellaterra

10h a 14h

Tecnologies de detecció de partícules

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

13 de juny

Sessió online

Sessió online

9.30h a 14h

Nanomaterials: del laboratori al carrer

Sessió online

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Sessió ajornada. Data pendent de confirmar.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Bellaterra

10h a 14h

Del BIT al QUBIT: Criptografia Quàntica i el test de Bell

Sessió teòrico- pràctica

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

19 de setembre

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Bellaterra

10h a 14h

Nanoelectrònica

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

26 de setembre

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Bellaterra

10h a 14h

El fenomen trivial no existeix

Sessió teòrico- pràctica

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

3 d'octubre

ICFO - Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Casteldefels

Castelldefels

10h a 14h

Descobreix el poder de la fotònica

Sessió teòrico- pràctica

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Sessió cancel·lada

Sessió cancel·lada

Planes de Son

Sessió cancel·lada

Anàlisi d’observacions Astronòmiques

Sessió cancel·lada

MónNatura Pirineus

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 180 euros en concepte d’inscripció al curs de Física del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.