Matemàtiques

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Matemàtiques del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) orientat a estudiants de 1r de batxillerat de la modalitat de ciències i/o tecnologia amb especial interès i talent per les matemàtiques. L’objectiu bàsic d’aquest curs és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per les matemàtiques. El curs compta amb el suport i la col·laboració de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, el Departament de Matemàtiques de la UAB, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM).

El curs s'impartirà durant 22 dissabtes del 11 de gener de 2020 al 21 de novembre de 2020 a les instal·lacions de les diferents universitats catalanes on s’imparteixen ensenyaments de graus relacionats amb les matemàtiques. Aquesta situació permet a l’alumnat conèixer, in situ i de forma personalitzada, els centres que imparteixen estudis directament relacionats amb la matèria.

Cada sessió consta de dues parts. Una primera dedicada a la presentació del tema (aprox. 1h) i la resta en format de taller, que també inclou un descans de 30 min. L’alumnat és el protagonista d’aquesta segona part perquè, de forma individual o col·laborativa, pensa, raona, crea, construeix i aplica matemàtiques amb el suport del professorat.

Les inscripcions al curs de Bojos per les matemàtiques estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 25 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

 

Objectius específics

Els estudiants que tinguin la oportunitat de participar en el curs:

 • Interpretaran la presència de les matemàtiques en la ciència i tecnologia actuals, i també en situacions properes de la vida quotidiana.

 • Practicaran el repte intel·lectual del pensament matemàtic abstracte i creatiu, que fascina a joves i grans, i que possiblement ja han conegut amb altres programes i concursos impulsats (Fem matemàtiques, Estalmat, Cangur, Problemes a l’esprint, Marató de problemes, Més matemàtiques, Anemx+matemàtiques,...).

 • Tindran una visió més clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les matemàtiques, però també els ajudarà per seguir estudis de ciències, d'enginyeria, d'economia o d’altres en els que les matemàtiques tenen un paper rellevant.

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de les matemàtiques tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.

 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de Batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència (Programa Argó de la UAB; Treballs de recerca de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, Treballs de recerca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC).

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca en matemàtiques i a veure quins són els seus camps d’actuació.

 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb les matemàtiques.

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Atenció! Un cop acabi el periode d'inscripcions els estudiants hauran de realitzar una prova escrita a partir de la qual es preseleccionaran 40 candidats. La prova escrita serà el dissabte 26 d'octubre a les 9.30h  a la sala d'actes de la FME de la UPC (C/Pau Gargallo 5).

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

 

Curs 2020 

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

11 de gener

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Antoni Gaudí: Boig per la Geometria

Sessió teòrico- pràctica

Departament d’Estructures a l’Arquitectura, ETSAB, UPC

18 de gener

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Dinàmica de presentació i activitat en tres actes

Sessió teòrico- pràctica

Institut-Escola Les Vinyes

25 de gener

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Estadística: Més enllà de les mitjanes i els percentatges

Sessió teòrico- pràctica

Estadística i Investigació Operativa, UPC

1 de febrer

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Màxims amb estris mínims

Sessió teòrico- pràctica

Universitat Pompeu Fabra i ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya

8 de febrer

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Mètodes numèrics per a la resolució de problemes en ciència i tecnologia

Sessió teòrico- pràctica

FME de la UPC

15 de febrer

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

La comunicació matemàtica a travès de la imatge

Sessió teòrico- pràctica

INS Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor

29 de febrer

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Decimal i posicional necessàriament?

Sessió teòrico- pràctica

INE Melchor de Jovellanos, Rif, Marroc

7 de març

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Barcelona

10h a 14h

Generació de corbes. Taller de políedres

Sessió teòrico- pràctica

Museu de les Matemàtiques de Catalunya (MMACA)

18 d'abril

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

Història de les matemàtiques

Sessió online

UB

25 d'abril

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

Com i perquè es pot viatjar a l’espai

Sessió online

UB

9 de maig

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

Bioestadística: Estadística aplicada a les ciències de la Salut

Sessió online

INS Gabriel Ferrater, Reus

16 de maig

Sessió online

Sessió online

10h a 14h

El Problema del Nombre Congruent (CNP)

Sessió online

INS Vidreres, Vidreres i  INS Santa Eugènia, Girona

12 de setembre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Barcelona

10h a 14h

Fractals geomètrics. Dimensió i aplicacions

Sessió teòrico- pràctica

URV

19 de setembre

Departament de Matemàtiques de la UABv

Barcelona

10h a 14h

Xinxetes, bombolles, cigrons, papers, fils, monedes... matemàtiques que es toquen

Sessió teòrico- pràctica

UB

26 de setembre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Les formes que ens envolten

Sessió teòrico- pràctica

UAB

3 d'octubre

Centre de Recerca Matemàtica UAB

Bellaterra

10h a 14h

Matemáticas que fluyen

Sessió teòrico- pràctica

CRM

17 d'octubre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Políedres estrellats i tesselacions a l’espai

Sessió teòrico- pràctica

INS Samuel Gili i Gaya, Lleida

24 d'octubre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Les seccions còniques: d’Apol·loni a la geometria projectiva

Sessió teòrico- pràctica

UAB

31 d'octubre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

A la recerca de propietats geomètriques amb Geogebra

Sessió teòrico- pràctica

INS Secretari Coloma, Barcelona. Col·legi Sant Gabriel, Viladecans

7 de novembre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Mathematics helps Logistic at AMAZON

Sessió teòrico- pràctica

UPF

14 de novembre

Departament de Matemàtiques de la UAB

Bellaterra

10h a 14h

Corbes i superfícies reglades: rectes o corbes?

Sessió teòrico- pràctica

Explorium

21 de novembre

Institut d’Estudis Catalans, c/Carme 47, Barcelona

Barcelona

10h a 14h

Conferència de cloenda. Màgia i matemàtiques. Lliurament de diplomes.

Acte de cloenda

INS Alt Penedès

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

 • Atenció! Un cop acabi el periode d'inscripcions els estudiants hauran de realitzar una prova escrita a partir de la qual es preseleccionaran 40 candidats. La prova escrita serà el dissabte 26 d'octubre a les 9.30h  a la sala d'actes de la FME de la UPC (C/Pau Gargallo 5). ​

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Matemàtiques del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.