Noves tecnologies

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica i tecnològica que tinguin interès i talent especials en el món de les noves tecnologies, en concret de les TIC.

L'objectiu d'aquest curs és promoure l'esperit tecnològic i innovador entre alumnes de 1r batxillerat, que els permetrà entrar en contacte amb els avenços tecnològics en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i que els ajudi a veure de primera mà quin és el treball que realitza un enginyer en sectors com els de Desenvolupament i Programació Web, Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils, La Robòtica al Servei de les persones, les Tecnologies d'Internet i Ciberseguretat i els Videojocs; àrees d'activitat amb un gran desenvolupament en els pròxims anys i amb un dèficit de professionals en tot Europa.

S'impartiran classes de 5 àrees diferents però amb un fil comú com són les Noves Tecnologies. Un dels resultats esperats d'aquests cursos és incrementar la vocació, motivació tecnològica i innovadora entre els joves estudiants, que doni resposta a la necessitat actual d'enginyers en les TIC, i que paral·lelament desperti el màxim l'esperit emprenedor d'aquets estudiants.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes de gener a novembre 2019 a les instal·lacions de La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull.

Les inscripcions al curs de Bojos per les noves tecnologies estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits es seleccionaran 25 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 7a edició del curs dins de la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Desenvolupament i Programació Web

 • Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

 • La Robòtica al servei de les persones

 • Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

 • Com es crea un videojoc

Programa

Aquest curs es desenvoluparà durant 18 sessions distribuïdes en 4 àrees tecnològiques. Totes les sessions tindran una part teòrica on s’explicarà el contingut del dia i posteriorment, es realitzarà la part pràctica amb la participació dels alumnes, en els laboratoris de la Universitat. Les sessions seran en dissabte de 9.30h a 13.30h.

1. Desenvolupament i programació web

Els alumnes dissenyaran la seva pròpia pàgina web, utilitzant programes de disseny que els permeti fer-se una idea de quin serà el resultat final de l’activitat. Un cop finalitzada la simulació, aprendran a crear la pàgina web des de zero i li donaran forma, tot utilitzant eines i llenguatges de programació actuals. Finalment, quan tinguin acabada la pàgina web, la mostraran al món, fent-la pública i aprendran a descobrir quin èxit té, quanta gent hi accedeix i com promoure-la.

2. Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Desenvolupament de senzilles aplicacions per mòbils amb eines gratuïtes. Coneixements de Apple i la base dels seus dispositius mòbils iPhone, iPad i iPod, i el seu sistema operatiu iOS. També s'aprendrà a utilitzar eines de disseny gràfic per donar forma a les idees dels alumnes i dissenyar una aplicació; i es veurà quin aspecte presenta el disseny en el simulador del iPhone.

A la finalització del disseny, l'alumne aprendrà les estructures bàsiques de programació per tal que els botons, les imatges i d'altres elements gràfics facin allò que ell vol, i faran funcionar l'aplicació dissenyada. Per finalitzar, instal·laran i podran provar l'aplicació desenvolupada en un iPhone o iPad veient el resultat final.

3. La Robòtica al Servei de les Persones

Després de l'establiment de la Robòtica Industrial en les nostres indústries, la Robòtica de Serveis està entrant en el nostre dia a dia, ja sigui com a robots aspiradora, robots de telepresència, vehicles no tripulats autònoms que reparteixen productes en un magatzem, robots submarins etc. En el Taller de Robòtica s'utilitzaran de base els Robots de LEGO MINDSTORM per muntar, programar i utilitzar robots de serveis de diferent tipus.

Els tipus de Robots que muntaran seran:

 • Robot de Telepresència

 • Robot Mascota

 • Robot Submarí

 • Robot de Navegació Autònoma amb l’aplicació de robot aspiradora

4. Tecnologies d'Internet i Ciberseguretat: 

Conèixer quina és la tecnologia que fa possible la Internet actual, el funcionament de les xarxes, i aprendre com treballen els Hackers, per a que els alumnes prenguin mesures oportunes per la seva pròpia seguretat i conscienciar als alumnes del perill que suposa l’ús indegut de les noves tecnologies.

Aquestes sessions tenen com a objectiu ensenyar als joves alumnes a estar alerta i a ser crítics, a ser capaços de desenvolupar habilitats de recerca per internet, despertar la seva curiositat i a saber utilitzar Internet de forma constructiva.

5. Com es crea un Videojoc

Conèixer quina és la tecnologia, les eines i el procés que fa possible la creació d’un videojoc. En aquestes quatre sessions es veurà el procés complert de la creació d’un videojoc, des de la idea fins al seu desenvolupament final.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

19 de gener

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

 • Inauguració Bojos per les Noves Tecnologies

 • Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

 

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

26 de gener

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

16 de febrer

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

23 de febrer

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament i Programació Web

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

9 de març

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

16 de març

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

30 de març

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

4 de maig

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

11 de maig

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

25 de maig

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

1 de juny

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Com es crea un Videojoc

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

28 de setembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

La Robòtica al Servei de les Persones

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

5 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

La Robòtica al Servei de les Persones

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

19 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

La Robòtica al Servei de les Persones

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

26 d'octubre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

La Robòtica al Servei de les Persones

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

9 de novembre

 

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

16 de novembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

Sessió teòrico- pràctica

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

30 de novembre

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

Barcelona

10h a 14h

 • Tecnologies d’Internet i Ciberseguretat

 • Acte de Cloenda del curs

Sessió teòrico- pràctica i acte de cloenda

La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramons Llull

La Salle - Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) és una Fundació privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu proporcionar un ensenyament acadèmic de qualitat, una metodologia singular, i una alta proximitat al món empresarial, sobre la base d’un professorat d’alt nivell en la docència i la investigació.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, matemàtiques o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Noves tecnologies del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.