Química

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Química del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb especial interès i talent per la química. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves, a part de potenciar el seu entusiasme per la química i la recerca.

El curs s'impartirà durant 13 dissabtes del 24 de gener de 2020 al 12 de desembre de 2020 a les instal·lacions de l’ICIQ.

El curs tractarà 12 temes de química diferents, incloent les principals reaccions químiques, presentats pels estudiants de doctorat i postdoctorats de l’ICIQ. A part, en cada sessió vindrà un investigador principal del centre a donar una xerrada d'una hora.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques. Cada sessió es dividirà en quatre parts:

 • Xerrada teòrica sobre un tema específic

 • Seminari impartit per un investigador principal del centre

 • Pràctiques relacionades en una tècnica de caracterització

 • Visualització pràctica mitjançant experiments químics

Es reforçarà molt la idea d’introduir als alumnes rutines i mètodes científics d’investigació bàsica. Per a assolir-ho es permetrà als alumnes que es qüestionin les seves idees, les contrastin i que avancin cap a conceptes i esquemes més elaborats a través de diversos experiments químics que ells hauran de dissenyar i portar a terme.

Els estudiants també faran un petit repàs a la història de la química a través de 21 personatges que ells hauran de recrear.

S’alternaran equitativament el català i l’anglès, així que és obligatori tenir bon coneixement d'anglès.

Les inscripcions al curs de Bojos per la química estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 21 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

Objectius específics

Els estudiants que tinguin la oportunitat de participar en el curs:

 • Experimentaran el mètode científic en primera persona en un centre de recerca internacional

 • Milloraran el seu coneixement de la teoria i les tècniques científiques en el camp de la química

 • Treballaran amb joves científics professionals que els assessoraran i guiaran durant el procés

 • Tindran una visió clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les ciències químiques

 • En les últimes sessions, desenvoluparan un projecte de "Fotosíntesi artificial"

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la química tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 

 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

El curs tindrà lloc del 24 de gener a 12 de desembre de 2020 de 9.30h a 16.30h a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona.

*Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Curs 2020

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Divendres 24 de gener

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

17h a 20h

Introducció i visita al centre

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

8 de febrer

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Tecnologies de la reacció química

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

22 de febrer

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Quiralitat i lligands per a catàlisi

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

7 de març

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Difracció de raigs X

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

26 de setembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

El món de les redox

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

3 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Presentacions orals d’articles científics

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

10 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Tècniques espectromètriques

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

17 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Reaccions a pressió

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

24 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Fotosíntesi artificial (I)

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

7 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Fotosíntesi artificial (II)

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

14 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Química supramolecular

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

21 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Reaccions en continu

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

28 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

10h a 13h

Acte de cloenda

Acte de cloenda

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir al curs durant tot l'any.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

​La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Química del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.