Química

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Química del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb especial interès i talent per la química. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves, a part de potenciar el seu entusiasme per la química i la recerca.

El curs s'impartirà durant 13 dissabtes del 26 de gener de 2019 al 14 de desembre de 2019 a les instal·lacions de l’ICIQ.

El curs tractarà 12 temes de química diferents, incloent les principals reaccions químiques, presentats pels estudiants de doctorat i postdoctorats de l’ICIQ. A part, en cada sessió vindrà un investigador principal del centre a donar una xerrada d'una hora.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques. Cada sessió es dividirà en quatre parts:

 • Xerrada teòrica sobre un tema específic

 • Seminari impartit per un investigador principal del centre

 • Pràctiques relacionades en una tècnica de caracterització

 • Visualització pràctica mitjançant experiments químics

Es reforçarà molt la idea d’introduir als alumnes rutines i mètodes científics d’investigació bàsica. Per a assolir-ho es permetrà als alumnes que es qüestionin les seves idees, les contrastin i que avancin cap a conceptes i esquemes més elaborats a través de diversos experiments químics que ells hauran de dissenyar i portar a terme.

Els estudiants també faran un petit repàs a la història de la química a través de 21 personatges que ells hauran de recrear.

S’alternaran equitativament el català i l’anglès, així que és obligatori tenir bon coneixement d'anglès.

Les inscripcions al curs de Bojos per la química estaran obertes del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2018 i entre tots els inscrits es seleccionaran 21 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins de la 7a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2019.

Objectius específics

Els estudiants que tinguin la oportunitat de participar en el curs:

 • Experimentaran el mètode científic en primera persona en un centre de recerca internacional

 • Milloraran el seu coneixement de la teoria i les tècniques científiques en el camp de la química

 • Treballaran amb joves científics professionals que els assessoraran i guiaran durant el procés

 • Tindran una visió clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les ciències químiques

 • En les últimes sessions, desenvoluparan un projecte de "Fotosíntesi artificial"

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la química tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 

 • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Programa

Programa edició 2019

 • Sessió 1. Introducció i visita al centre

 • Sessió 2. Tecnologies de la reacció química

 • Sessió 3. Quiralitat i lligands per a catàlisi

 • Sessió 4. Difracció de raigs X

 • Sessió 5. El món de les redox

 • Sessió 6. Presentacions orals d’articles científics

 • Sessió 7. Tècniques espectromètriques

 • Sessió 8. Reaccions a pressió

 • Sessió 9. Fotosíntesi artificial (I)

 • Sessió 10. Fotosíntesi artificial (II)

 • Sessió 11. Química supramolecular 

 • Sessió 12. Reaccions en continu

 • Sessió 13. Acte de cloenda

 

Programa edició 2018

Divendres 19 de gener

17h-20h: Benvinguda a càrrec del Prof. Miquel Pericàs, director del centre

Introducció i visita a les instal·lacions (Dra. Laia Pellejà)

Dissabte 27 de gener

9:30h-10h. Teoria: EL pH (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: Ensamblatge molecular (Prof. Pau Ballester, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització: Difracció de raigs X (Dr. Jordi Benet, X-Ray Diffraction Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14.30h-16.15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Bones pràctiques al laboratori

 • L’arc de Sant Martí de la col llombarda, la ponsètia i la llet

 • Taques de tinta que desapareixen

 • pH dels medicaments

 • Sorpreses de la fenolftaleïna

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Boyle, Antoine Lavoisier i Alessandro Volta)

Dissabte 10 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Quiralitat i lligands per a catàlisi (Prof. Anton Vidal, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions catalítiques i d’àcid-base (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia en columna i combiflash (Dra. Marta Giménez, Chemical Reactions Technologies Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • El geni del gerro

 • Pasta de dents per a elefants

 • Volcà en erupció

 • Color de les verdures

 • Ou dur sense bullir

 • Acidesa del vinagre

16.15-16.30h: Història de la Química (John Dalton, Amedeu Avogadro i Louis Joseph GayLussac)

Dissabte 17 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Teoria: Reaccions redox (Dra. Laia Pellejà)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia HPLC (Simona Curreli, Cromatography, Thermal Analysis and Electrochemistry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Transformar monedes de coure en “or i plata”

 • Transformar “vi en aigua”

 • Tinta invisible

 • Pot de colors

 • El cambrer químic

 • Ja no cou

 • Pistes que desapareixen

 • Un complex activat visible

16.15-16.30h: Història de la Química (Jöns Jakob Berzelius, Louis Pasteur i Dmitri Mendeleev)

Dissabte 10 de març

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Angel Mudarra (estudiant de doctorat)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Teoria:  Reaccions de precipitació, fluïds no newtonians i exercicis redox (Dra. Laia Pellejà)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Creant estalagmites

 • Transformem les bombolles amb pols

 • Arenes movedisses

 • Quina pastilla tenim?

 • Em pugen els colors

 • Els pigments dels vegetals

 • El poderós salfumant

16h-16.30h: Història de la Química (Ludwig Boltzmann, Svante Arrhenius i Walther Nernst)

Dissabte 21 d'abril

9:30h-10h. Presentacions per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Premis Nobel (Dra. Mónica Pérez, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12:30h. Teoria: Reaccions de deshidratació i de saponificació (Dra. Laia Pellejà)

12:30-13h. Història de la Química (Marie Sklodowska-Curie, Ernest Rutherford i Albert Einstein)

13h-14h: Dinar de carmanyola

14h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cuc de sucre

 • Ou ferrat sense foc

 • Molt més que aigua

 • Elaboració de sabó

 • Jugant al CSI

Dissabte 26 de maig

9:30h-11h. Presentació per part dels estudiants

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Presentació per part dels estudiants

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: PPresentació per part dels estudiants

Dissabte 9 de juny

9:30h-10h. Teoria: Densitat, miscibilitat i tensió superficial (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: L'espectacularitat de la química (Dr. Fernando Gomollón-Bel)

11h-11:30h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Espectrometria de masses (Dra. Noemí Cabello, High Resolution Mass Spectrometry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Làmpada de lava

 • Art abstracte amb llet

 • Juguem a cartes

 • Cursa de panses

16.15-16.30h: Història de la Química (Irving Langmuir, Niels Bohr i Linus Pauling)

Dissabte 6 d’octubre

9:30h-10h. Test d’adquisició de coneixements

10h-11h. Seminari: Una reacció de polimerització (Prof. Alexandr Shafir, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions de polimerització (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Cromatografia de capa fina (Dra. Gisela Colet, responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cervesa de poliuretà

 • Pilota saltarina

 • La pedra rosa

 • El plàstic desapareix

 • Un sifó sense càmera

 • Fabricació de niló, de raió i de goma de polisulfur  

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Burns Woodward, Rudolph A. Marcus i Peter Atkins)

Dissabte 20 d’octubre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11:30h. Seminari: Fotosíntesi artificial (Dr. Alvaro Virga, postdoc)

11:30h-12h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Espectroscòpia IR (Dr. Fernando Bozoglian, Spectroscopy and Reaction Kinetics Unit technician)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació electrodes pel projecte de fotosíntesi artificial

Dissabte 3 de novembre

9:30h-13:30h. Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació dissolucions

 • Electrodeposicions

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Hidròlisi de l'aigua

Dissabte 17 de novembre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Reaccions en continu (Prof. Miquel À. Pericàs, director)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Preparació presentació final.

Dissabte 15 de desembre

10h. Presentació final per part dels estudiants oberta al públic

11h. Entrega de diplomes

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2018/2019.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2019.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

El curs tindrà lloc de gener a desembre de 2019 de 9.30h a 16.30h a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona.

Calendari edició 2019

 

Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

25 de gener

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

17h a 20h

Introducció i visita al centre

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

2 de febrer

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Tecnologies de la reacció química

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

16 de febrer

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Quiralitat i lligands per a catàlisi

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

2 de març

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Difracció de raigs X

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

16 de març

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

El món de les redox

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

6 d'abril

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Presentacions orals d’articles científics

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

27 d'abril

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Tècniques espectromètriques

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

18 de maig

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Reaccions a pressió

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

5 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Fotosíntesi artificial (I)

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

19 d'octubre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Fotosíntesi artificial (II)

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

9 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Química supramolecular

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

23 de novembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

9.30h a 16.30h

Reaccions en continu

Sessió teòrico- pràctica

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

14 de desembre

ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona

Tarragona

10h a 13h

Acte de cloenda

Acte de cloenda

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

*El calendari de l'edició 2018 el podeu trobar a l'apartat de Programa.

Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir al curs durant tot l'any.

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Medicina, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Ciència dels aliments.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia o matemàtiques.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció omplint el següent formulari.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Química del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 2 de desembre de 2018. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.