Supercomputació

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Supercomputació del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematics). Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la supercomputació on conflueixen disciplines diferents per a resoldre tot tipus de problemes. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Supercomputació del programa Bojos per la ciència estaran obertes del 16 de setembre al 24 d’octubre de 2019 i entre tots els inscrits es seleccionaran 25 estudiants de 1r batxillerat que participaran a la 2a edició del curs dins de la 8a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2020.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 18 de gener de 2020 al 14 de novembre de 2019 a les instal·lacions del Barcelona Supercompuitng Center.

Durant les 19 sessions teoricopràctiques (més la cloenda) els estudiants coneixeran ben de prop què són i com funcionen els superordinadors i diferents tipus de recerca que es pot dur a terme utilitzant la supercomputació. També se’ls introduirà a tecnologies de frontera del món de la informàtica, com la Intel·ligència Artificial i la Computació Quàntica.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Introducció a la supercomputació

 • Matemàtiques per a la supercomputació

 • Simulacions

 • Intel·ligència artificial

 • Estudi del canvi climàtic

 • Computació quàntica

 • Biologia computacional

 • Ciutats intel·ligents

Programa

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit. Algunes sessions d'aquest curs poden ser en anglès.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant l'edició 2020.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari

Els dies del curs són provisionals i poden variar durant el mateix.

Curs 2020

Data

Lloc

Ciutat

Horari

Títol sessió

Descripció

Centre de Recerca/institució

Mòdul 1. Introducció a la supercomputació

18 de gener

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Què és un superordinador

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

25 de gener

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Construïm un superordinador

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

1 de febrer

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Paral·lelisme

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 2. Matemàtiques per a la supercomputació

8 de febrer

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Simulant el pas del temps en un laboratori virtual

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

15 de febrer

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Eines de simulació: videojocs i zeros de funcions

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 3. Com fer una simulació

22 de febrer

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Per què els avions volen i els cotxes no?

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

29 de febrer

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Simular la Terra

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

7 de març

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Simulacions socials

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 5. Estudi del Canvi Climàtic

18 d'abril

Sessió online

Sessió online

10h a 12h

Paraula de climatòleg (1)

Sessió online

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

25 d'abril

Sessió online

Sessió online

10h a 12h

Paraula de climatòleg (2)

Sessió online

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 6. Computació quàntica

9 de maig

Sessió online

Sessió online

10h a 12h

Introducció a la computació quàntica (1)

Sessió online

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

16 de maig

Sessió online

Sessió online

10h a 12h

Introducció a la computació quàntica (2)

Sessió online

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 4. Intel·ligència Artificial

19 de setembre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Introducció a la intel·ligència artificial

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

26 de setembre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Deep Learning

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 7. Biologia computacional

3 d’octubre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Introducció a la genòmica

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

17 d’octubre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Proteïnes i disseny de fàrmacs

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

24 d’octubre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

De les xarxes socials a les xarxes biològiques. Mineria de textos biomèdics

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Mòdul 8. Ciutats Intel·ligents

7 de novembre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Mobilitat intel·ligent

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

14 de novembre

BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31

Barcelona

9.30h a 14h

Mobilitat sostenible i acte de cloenda

Sessió teòrico- pràctica

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Inscripcions

 • Dins del formulari d’inscripció, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.

 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, economia o informàtica.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019

 

Preu del curs

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d’inscripció al curs de Supercomputació del programa Bojos per la ciència per confirmar la seva plaça.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.