Inscripció al Programa

Dades personals

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic, si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament.
Totes les comunicacions es faran via correu electrònic, si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament.

Autoritzo al meu fill/a :

Correu electrònic de l'estudiant al que s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Comproveu la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.
Correu electrònic de l'estudiant al que s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Comproveu la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.

A inscriure's al programa Bojos per la ciència 2020 de la Fundació Catalunya La Pedrera a través del formulari d'inscripció i també a participar en el procés de selecció.

Cursos Bojos per la ciència 2020

En quin curs o cursos del programa Bojos per la ciència 2020 t’interessa participar? Pots escollir fins a 3 cursos ordenant-los per ordre de preferència. La selecció es farà en base a l’ordre de preferència que has triat. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, només la primera.*

Cursos Bojos per la ciència 2020

T’has inscrit al curs d’Economia. El curs d’Economia del programa Bojos per la ciència 2020 és l’únic curs en el que es poden inscriure els estudiants de 2n de batxillerat.

Recomanacions

Per a completar el procés d’inscripció al programa és imprescindible rebre dues recomanacions: una del professor/a de ciències, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia i una altra del tutor/a, cap d'estudis o director/a del centre. Els professors que ens indiquis rebran un correu electrònic per a que puguin fer la recomanació confidencial de l'estudiant. Si us plau, indica les seves dades en l’apartat següent i assegura't que són vàlides per a que puguin rebre el formulari de recomanació correctament:

Professor/a que farà la recomanació

Correu electrònic del professor/a al qual s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Avisa'ls que comprovin la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.
Correu electrònic del professor/a al qual s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Avisa'ls que comprovin la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.

Tutor/a, cap d'estudis o director/a del centre que farà la recomanació

Correu electrònic del tutor/a, cap d'estudis o director/a del centre al qual s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Avisa'ls que comprovin la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.
Correu electrònic del tutor/a, cap d'estudis o director/a del centre al qual s'envia la informació de forma automàtica. Si us plau, assegura't que l'adreça és vàlida i està escrita correctament. Avisa'ls que comprovin la bústia del correu no desitjat, és possible que el correu s'hi emmagatzemi directament.

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar la inscripció i participació de l’usuari al programa Bojos per la ciència i l’enviament de comunicacions comercials de les activitats de la Fundació. Les dades es tractaran mentre duri la finalitat i posteriorment es conservaran bloquejades durant el temps establert per la llei a disposició de les administracions publiques. Després es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Les dades facilitades en el formulari no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquelles empreses del grup per a finalitats administratives de gestió interna o a aquelles prestadors vinculats a la Fundació que actuen com a encarregats del tractament. L’usuari en tot moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició dirigint-se per correu electrònic a l’adreça: lopd@fcatalunyalapedrera.com. També podrà interposar una reclamació a www.aepd.es. Dades de contacte del DPO: dpo@datax.es.

He llegit i accepto l’avís legal i la política de privacitat d'aquesta web.

Bases del programa

 

Inscripcions

 • Tot el procés d’inscripció és online a través de la pàgina web https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través del correu electrònic.

 • Dins del formulari d’inscripció del candidat/a, cada estudiant te l’oportunitat de ser considerat per a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Matemàtiques, i 3a opció) Curs de Nutrició. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.

 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).

 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs.
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.
  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de ciències, tecnologia, matemàtiques, informàtica o economia.
  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

 • La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 24 d'octubre 2019.

Procés de selecció

 • Tot el procés d’inscripció és online a través de la pàgina web https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través del correu electrònic.

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació, perquè s'ha escollit el curs o cursos, personal experience (en anglès) i aficions.

  • Expedient acadèmic dels últims dos cursos.

  • Dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  • Motivació i ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Atenció! En el cas del curs de Matemàtiques la preselecció es farà també a través d'una prova escrita que tindrà lloc el dissabte 26 d'octubre a les 9.30h a la sala d'actes de la FME de la UPC (C/Pau Gargallo 5).

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 21 de novembre de 2019.
 • La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

 • Un cop hagi sigut seleccionat al programa, cada estudiants farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

  • 50 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la ciència.

  • 150 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Ciències de la Terra, Nutrició, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies.

  • 180 euros, per a la participació als cursos de Física i Medicina de Bojos per la ciència.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l'1 de desembre de 2019. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.

 • Qualsevol dubte respecte al pagament, podeu contactar amb nosaltres.

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Edició
Format: 2019
Aquesta data s'emplena automàticament, amb l'any en curs, i correpond a la edició