Mòdul 1 - Introducció a la supercomputació

Sessió 1. Què és un superordinador?​

Dia: Dissabte 18 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Idioma: Català

Per començar el Bojos per la Supercomputació, els estudiants aprendran què és un superordinador, quines són les parts necessàries perquè funcioni, quines són les diferències i també les similituds amb un ordinador de sobretaula, què fa que siguin tan ràpids i necessaris per a la recerca científica. La sessió constarà d'una introducció a la supercomputació i d'una visita completa a MareNostrum 4 i a les instal·lacions que fan possible que funcioni.

Sessió 2. Construïm el nostre superordinador paral·lel​

Dia: Dissabte 25 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Idioma: Castellà

Després d’haver vist el supercomputador MareNostrum, veurem com construir i utilitzar un petit superordinador a casa nostra. La sessió proporcionarà fonaments teòrics, exemples i activitats de laboratori perquè els estudiants aprenguin els conceptes bàsics de hardware i software.

Sessió 3. Paral·lelisme​

Dia: Dissabte 1 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Idioma: Català

En aquesta sessió veurem els detalls necessaris per aprofitar l'execució paral·lela en els supercomputadors. Cada problema que resolem en paral·lel té les seves particularitats i dificultats. A més a més, en un supercomputador s’ha d'aprofitar el paral·lelisme dins de cada ordinador (node) i entre ells. Veurem quins mecanismes hem d'utilitzar per aconseguir una coordinació eficient de les diferents tasques de les aplicacions, bé si s'executen localment o en un altre node remot. Els problemes resoldrem es presentaran també amb exemples de codi real. La sessió inclourà la presentació dels conceptes bàsics de l'entorn d'execució d'aplicacions (GNU/Linux i llibreries de suport) i execucions d'aplicacions paral·leles senzilles en un sistema real amb l'extracció i anàlisi de traces amb les eines Extrae i Paraver desenvolupades al BSC.

 

<Tornar al Programa