Mòdul 6 - Computació quàntica

Sessió 12 i 13. Introducció a la computació quàntica​

Dia: Dissabte 9 i 16 de maig

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Idioma: Català

En aquesta sessió, explicarem els conceptes bàsics de la computació quàntica, principalment els seus maons, els qubits (bits quàntics). A més, crearem usuaris per utilitzar la IBM Quantum Experience, una plataforma que permet composar, com si d'una partitura es tractés, algoritmes quàntics per després simular-los o enviar-los, en temps real, a un dels ordinadors quàntics d'IBM. I podrem testejar els resultats probabilístics característics de la mecànica quàntica mitjançant algun programa senzill.

 

<Tornar al Programa